Foto: Radio 2

Actie in Turnhout voor meer loon en ondersteuning verzorgend personeel

De hele week wordt er actie gevoerd in de zorgsector om de regering over de streep te trekken dringend werk te maken van een zorgpact. De overheid moet dringend investeren in de sector. Daar wordt al jaren om gevraagd, zegt de vakbond. Nu met de coronacrisis is het heel duidelijk geworden dat het niet aan de orde is om te besparen. Integendeel, er moet worden geïnvesteerd in de sector en de mensen die er werken.

De helden van de coronacrisis hebben dit vuile werk moeten opknappen maar hun werkvoorwaarden zijn ondermaats
Marieke Van Gils, BBTK

In dat zorgpact staan een aantal eisen.Ze willen dat het verzorgend personeel meer loon en bijscholingen krijgt. De vakbond vraagt ook dat er mensen bijkomen en ze pleiten voor een gezonde balans tussen werk en privé. "De helden van de coronacrisis hebben dit vuile werk moeten opknappen maar hun werkvoorwaarden zijn ondermaats", zegt Marieke Van Gils van de BBTK. "De sector houdt er rekening mee dat er mogelijk een tweede piek van het cornavirus komt. Als er tegen dan geen minimum aan perspectief wordt geboden voor het personeel, denk ik dat het heel moeilijk wordt om van hen dezelfde flexibiliteit te vragen. Dat zou dus wel eens in het verkeerde keelgat kunnen schieten. Het is daarom dat we nu actie voeren omdat we op korte termijn dat perspectief verwachten."

Het is moeilijk om nu actie te voeren, met de afstand die moet worden gerespecteerd. Daarom zijn slechts enkele vakbondsmensen vanmorgen aan het AZ Turnhout gaan staan maar verder wordt de actie online gevoerd. Ze vragen aan het zorgpersoneel en sympathisanten om een foto tegen de besparingen te posten op de sociale media.

Meest gelezen