Deurwaarder kan weer beslag leggen op huis, auto of loon, maar deel loon wordt tijdelijk extra beschermd

Vanaf donderdag mogen gerechtsdeurwaarders weer een huis of loon in beslag nemen. Tot nu toe kon dat even niet meer, om mensen met schulden te beschermen tijdens de coronacrisis. Maar de maatregel loopt nu af en zal niet verlengd worden. Tot eind augustus wordt er wél een groter deel van je loon beschermd: het bedrag dat niet in beslag kan worden genomen wordt verhoogd. Dat is vandaag gestemd in de commissie justitie.

Sinds de coronacrisis was het even niet meer mogelijk: een deurwaarder die je spullen in huis bijvoorbeeld meeneemt, omdat je je schulden niet meer kan betalen. Maar vanaf binnenkort kan dat wel weer: beslag op je loon, je huis, je auto, het wordt allemaal weer mogelijk. 

Beslag op onroerende goederen of roerende goederen zoals dure wagens kan weer, maar beslag op loon wordt beperkt tot hogere inkomsten

Servais Verherstraeten, CD&V

Wel komt er tijdelijk nog een extra bescherming op je loon. Het bedrag dat een deurwaarder nooit in beslag mag nemen, wordt verhoogd. Dat is vandaag beslist in de commissie Justitie. "We trekken de beslaggrenzen op, met twintig procent", zegt Melissa Depraetere van Sp.a. "Voor de kleinste inkomens betekent dat eigenlijk een verbod op beslag op je loon. En dat is een hele verbetering, zeker in de periode waar zij financiële ademruimte kunnen gebruiken." Concreet zal de beslaggrens verhoogd worden van 1.138 euro naar 1.366 euro. "De economie is heropgestart. Beslagen zijn dus opnieuw mogelijk, op onroerende goederen of roerende goederen zoals dure wagens. Maar het beslag op loon wordt beperkt tot hogere inkomsten", zegt Servais Verherstraeten van CD&V.

"Dossiers zijn blijven liggen"

De gerechtsdeurwaarders vinden het een goede zaak dat ze terug aan de slag kunnen.  "Dit kon ook niet blijven duren. Het zou leiden tot een onoverkomelijke bottleneck ten aanzien van mensen met schulden", zegt Frank Maryns van de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders. "We riskeren anders om van schuldeisers schuldenaren te maken. Je zou ook een onevenwicht bieden tussen mensen die bescherming genieten, en mensen die geen bescherming genieten."

We zullen erop aandringen om op te treden met oog voor de reële situaties

Frank Maryns, Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders

De vereniging van deurwaarders gaat wel richtlijnen uitsturen om - vrije vertaling - niet te hard van stapel te lopen.  "We zullen er op aandringen om op te treden met matigheid en met oog voor de reële situaties op het terrein", zegt Maryns. Zo zal er gevraagd worden om, nadat een bevel tot betaling is uitgestuurd, 15 dagen te wachten vooraleer echt over te gaan tot beslag.

Wat de gevolgen zullen zijn van de heropstart van inbeslagnames, is moeilijk in te schatten. Maar het aantal dossiers zal uiteraard meteen de hoogte in gaan. "Wat betreft de onroerende goederen denk ik niet dat het een stormloop zal zijn. Maar wat betreft roerende goederen zal er wel een toename zijn, gezien alle uitvoeringsdossiers zijn blijven liggen. En dat dikt toch wel aan op de verschillende kantoren. Maar, zoals gezegd, we zullen ervoor zorgen dat dit met de nodige voorzichtigheid aangepakt wordt", aldus Maryns.

Meest gelezen