Aron archeologisch onderzoeksbureau

Huis van ongeveer 3.000 jaar oud opgegraven in Gingelom

Bij archeologische opgravingen in Gingelom zijn sporen gevonden van een huis dat ongeveer 3.000 jaar oud is. Het gaat om een plattegrond van een huis uit de late bronstijd of de vroege ijzertijd, enkele honderden jaren voor Christus. 

Het is het Tongerse archeologiebureau Aron dat met de opgravingen in Gingelom bezig is. "Het project heeft erg mooie resultaten opgeleverd", schrijft het bureau op Facebook. Er werd onder meer een huisplattegrond aangetroffen die de archeologen dateren in de late bronstijd of de vroege ijzertijd.

Naast de huisplattegrond, werd ook een restant van een kringgreppel gevonden die waarschijnlijk deel uitmaakte van een grafmonument. Binnen die greppel vonden de archeologen een nagenoeg volledig pot in handgevormd aardewerk. Verder werd op de site ook nog een silo opgegraven die veel handgevormd aardewerk en een mes uit silex bevatte.

We wachten de resultaten vol spanning af

"Alle op de site aanwezige sporen werden volledig opgegraven", laat het archeologiebureau weten. Er gaat nu bepaald worden hoe oud de gevonden resten precies zijn. Daarvoor zijn stalen opgestuurd naar het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.

Het archeologiebureau is alvast opgetogen over de vondst.  Archeoloog Sebastiaan Augustin:  "Door de opgraving en de resultaten zijn we beter in staat om een beeld te krijgen over hoe het landschap in Haspengouw er uit zag, en hoe het was ingericht in de pre Romeinse periode. Het is niet vaak dat we de kans krijgen om dergelijke vondsten op te graven."

Aron archeologisch onderzoeksbureau
Aron archeologisch onderzoeksbureau
Aron archeologisch onderzoeksbureau

Meest gelezen