Kinderen in het zesde leerjaar kennen beter Engels dan Frans

De kennis van het Engels bij kinderen in het 6e leerjaar is groter dan die van het Frans. Dat blijkt uit een doctoraatonderzoek aan de universiteit van Gent. Uit die studie blijkt dat kinderen meer Engelse woorden kennen dan Franse, terwijl ze in hun vorige jaren op de lagere school al Frans als vak hadden en nog geen Engels.

Steve Debenport

Voor haar doctoraat onderzocht Vanessa De Wilde de woordenschat van 110 kinderen in het zesde leerjaar voor Engels en Frans. Daaruit blijkt dat die kinderen meer Engelse woorden kennen dan Franse.

In een toets haalden de leerlingen gemiddeld 64 procent voor Engels en 41 procent voor Frans. De kinderen hadden ook beduidend meer contact met Engels dan met Frans buiten de school. Ze kijken meer tv, luisteren meer naar Engelse muziek, gamen meer en gebruiken meer Engelse dan Franse woorden op sociale media. 

94 procent vindt Engels leuk, 63 procent Frans

Kinderen die meer blootgesteld worden aan Frans of Engels doen het beter voor de test, zowel in het Engels als in het Frans. Ook blijkt dat Engelse woorden meer lijken op Nederlandse woorden en daarom makkelijker te leren zijn. En woorden die je op jonge leeftijd leert in het Nederlands zijn blijkbaar ook makkelijker om in het Engels te leren.

Toch vindt 94 procent van de kinderen dat Engels een leuke taal is, terwijl "slechts" 63 procent van hen Frans een leuke taal vindt.

Bekijk hieronder het verslag van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen