Patrycja Olszówka

Krijtboodschappen in Gent op plekken waar vrouwen vaak worden lastiggevallen: "We willen straten weer van ons"

Twee jonge vrouwen uit Gent hebben boodschappen in krijt gezet op plaatsen waar vrouwen vaak lastig gevallen worden. Ze zijn het intimiderende gedrag op straat beu en willen met deze actie zeggen dat het moet stoppen: "We willen de straten terug van ons."

Tine Van de Looverbosch en Patrycja Olszówka zijn 2 jonge vrouwen die actie voeren in Gent tegen straatintimidatie. "We sprayen boodschappen in krijt op openbare plekken waar veel mensen het kunnen zien, maar het zijn ook plaatsen waar veel vrouwen lastig gevallen worden", vertelt Tine. "We willen de straten terug van ons. Geen 'catcalling' meer. We willen aanklagen hoe vrouwen benaderd worden."

Straatintimidatie

'Catcalling' is een term die beschrijft hoe mensen, vaak vrouwen, geïntimideerd worden op straat. Het gaat over nagefloten worden, nasissen, seksuele gebaren of schunnige opmerkingen naar het hoofd geslingerd krijgen. Soms worden mensen gevolgd, betast en zelfs in het nauw gedreven."Eigenlijk is het een soort van machtsspel. Veel mensen denken dat het iets onschuldig is, dat het om versieren gaat, maar dat is het echt niet. Het is altijd de bedoeling om een soort macht uit te oefenen en denigrerend te zijn ten opzichte van de persoon die benaderd wordt", legt Tine uit.

Het gaat om kreunen, kusgeluidjes tot heel erg ongepaste opmerkingen. Je voelt je dan echt niet meer veilig

Tine Van de Looverbosch

Tine heeft het al meermaals aan den lijve ondervonden. "Het is bijna onvermijdelijk als je buitenkomt. Sommige dagen zijn al erger dan andere." Toen Tine besloot om, samen met vriendin Patrycja, actie te ondernemen werd ze meermaals benaderd: "Toen ik naar haar op weg was, ben ik op 10 minuten tijd 3 à 4 keer benaderd. Dat gaat dan van kreunen, kusgeluidjes tot heel erg ongepaste opmerkingen. Je voelt je dan echt niet meer veilig."

Oproep

De twee jonge vrouwen vroegen online naar plaatsen in Gent, waar vrouwen het meest lastig gevallen worden. "Op dit moment gaat het om een 40-tal plekken. Er worden zelfs exacte adressen meegegeven van mensen die zeggen dat, zodra ze hun deur uitkomen, ze al lastig gevallen worden." Maar ook heel bekende plekken in Gent worden genoemd: "Het Zuid of de Korenmarkt bijvoorbeeld. Dat zijn drukke plaatsen waarvan je zou denken dat je daar niet lastiggevallen kan worden. Maar jammer genoeg is er niet één plek waar je volledig veilig kan rondlopen."

Ook op heel drukke plaatsen worden mensen lastig gevallen
Tine Van de Looverbosch

"We hebben heel fijne reacties gekregen, maar vooral ook veel. Een succes dus. Het geeft wel een dubbel gevoel, want het toont hoe nodig de actie wel is. Met de reacties konden we de plaatsen oplijsten waar mensen graag de aanmoedigingen willen lezen. We willen dat de boodschappen ook echt daar komen waar het het meeste nodig is", vertelt Tine. 

Boodschappen als aanmoediging

Ze beseft dat de boodschappen vooral nuttig kunnen zijn voor mensen die bang zijn om door een bepaalde straat of plaats te wandelen."We weten ook wel dat de 'catcallers' de teksten waarschijnlijk niet zullen lezen of zich er alleszins niks van zullen aantrekken. Maar misschien helpt het wel om angstige mensen moed te geven er toch te lopen. We hopen dat mensen die bang zijn dan beseffen dat het niet hun schuld is", zegt Tine. 

Hoe reageer je dan het best, als je het slachtoffer wordt van 'catcalling'? "Iedereen reageert anders. Ik zeg altijd wel iets terug. In deze coronaperiode durf ik dat wel al wat minder. Ik heb het al meegemaakt dat mensen fysiek naar mij komen en mij zelfs proberen aan te vallen. Dus ik ben wel voorzichtiger geworden", vertelt Tine. "Meestal negeer ik hen of ik hou mijn hoofd hoog om te laten zien dat ze geen macht hebben over mij, als ze naar mij roepen."

Er zijn 4 spreuken te lezen waaronder: "Making me feel powerless does not make you powerful" en "Uw blik is ongepast, mijn kleren niet". Met de actie hopen Tine en Patrycja bewustzijn te scheppen rond al dan niet seksuele intimidatie op straat: "We hopen ook dat mensen, als ze het zien gebeuren, er zullen op durven reageren."

Patrycja Olszówka

Meest gelezen