Openbaar vervoer in Limburg: snellere bussen, minder haltes

Eind volgend jaar zal het Limburgse openbaar vervoer helemaal hertekend worden, met de klemtoon op de trein en op snelle busverbindingen tussen de steden. Het openbaar vervoer moet zo een waardig alternatief zijn voor de auto.

De Limburgse gemeenten hebben samen met de Vervoerregioraad de grote lijnen uitgetekend over hoe het nieuwe vervoersnetwerk er zal uitzien. In dat netwerk zal de trein de ruggegraat vormen van het openbaar vervoer. Maar omdat het treinaanbod nog ondermaats is, zullen de busverbindingen tussen alle Limburgse steden en de centrumsteden Hasselt-Genk sterk uitgebouwd worden. "In elke richting rijdt er dan om het half uur een bus", zegt Sven Lieten van de Vervoerregioraad. "Met hoge frequentie en zonder krinkels en krankels en tussenstopjes. En doordat ze sneller zijn, gaan ze ook echt de concurrentie aan met het autoverkeer."

Doordat de bussen vaak en zonder tussenstopjes rijden, gaan ze ook echt de concurrentie aan met het autoverkeer.

Sven Lieten, Vervoerregio Limburg

Kleine gemeenten en dorpskernen worden niet vergeten. Zij krijgen  aanvullende lijnen die de reiziger naar de hoofdlijnen en naar de trein brengen. Functionele busverbindingen die bijvoorbeeld scholieren naar hun scholen brengen, blijven behouden.

Wijken of straten waar er geen openbaar vervoer meer komt, zullen kunnen rekenen op vervoer op maat, een beetje te vergelijken met de belbus van vandaag maar ook veel sneller. "De belbus moet je vandaag 2 uur op voorhand bestellen, wat eigenlijk wil zeggen dat je tussen de 2 en de 3 uur moet wachten", zegt Lieten. Maar dat geeft volgens hem geen kwaliteit. "We willen naar een veel kortere reserveringsperiode zodat ook het vervoer op maat een écht alternatief is."

Aan het treinnet in Limburg is ook nog werk, maar een grondige herziening van het treinnet kan niet op korte termijn, volgens de Vervoerregioraad. De plannen moeten worden meegenomen naar het regionaal mobiliteitsplan 2030-2050. 

De invoering van het nieuwe vervoerplan is voorzien voor december 2021.

Meest gelezen