Kind besmet met coronavirus op kamp? Hele "kampbubbel" van 50 personen moet naar huis

Als er tijdens de zomermaanden een kind besmet blijkt met het coronavirus op een jeugdkamp, dan stopt dat kamp meteen voor de hele groep waartoe dat kind behoort. De zogenoemde "kampbubbel" van maximum 50 personen moet dan naar huis. Dat blijkt uit de noodprocedure voor zomerkampen, die jeugdwerkkoepel De Ambrassade heeft verspreid en waarover Het Nieuwsblad bericht. De finale versie van hun noodplan komt er in de loop van deze week. "De regels zijn duidelijk", zegt Ambrassade-woordvoerder Jory Maeyaert.

De noodprocedure die de Ambrassade voor alle jeugdorganisaties heeft uitgewerkt, is opgesteld in samenwerking met virologen en artsen. De experten uit de GEES-groep hebben eerder groen licht gegeven om de zomerkampen te laten doorgaan, in beperkte "bubbels" van maximum 50 personen.

Wanneer een kind mogelijke coronasymptomen vertoont, zoals plotse koorts, pijn in de borst, hoesten, reuk- of smaakverlies of kortademigheid, dan moeten ouders hun kind meteen komen ophalen. "Voor alle jeugdorganisaties is er een symptomenlijst beschikbaar. Op basis daarvan zal nagegaan worden door de kampploeg of een kind besmet kan zijn met het coronavirus of niet. Als dat het geval is, dan worden de ouders verwittigd, want het kind moet snel het kampterrein verlaten", zegt Jory Maeyaert van de Ambrassade. 

De bedoeling is dat het kind thuis zo snel mogelijk getest wordt op het coronavirus. In afwachting van het resultaat zou er voor de zogenoemde "kampbubbel", de groep van kinderen en leiding waartoe het mogelijks zieke kind behoort, voorlopig niets veranderen. Het kamp gaat door zoals gepland, al raadt de Ambrassade wel aan om de activiteiten aan te passen om kinderen makkelijker afstand te laten houden.

We hebben een symptomenlijst opgesteld. Op basis daarvan maakt de leidingsploeg een eerste inschatting.

Jory Maeyaert, de Ambrassade, organisatie die jeugdwerk ondersteunt

Is de coronatest negatief, dan gaat het kamp verder zoals gepland voor de "kampbubbel". Het zieke kind blijft thuis en ziekt daar uit.

Is de coronatest positief, dan stopt het kamp onmiddellijk voor de héle kampbubbel waartoe het besmette kind behoort. Iedereen gaat naar huis. Of de jongeren in kwestie daarna een vorm van quarantaine moeten toepassen, is nog niet duidelijk. Het kind dat besmet is geraakt met het coronavirus moet uitzieken. "Dit is een procedure voor uitzonderlijke gevallen, en we hopen uiteraard dat dit niet te vaak zal gebeuren. Maar elk jaar worden er kinderen ziek op kamp. En dit jaar kunnen we geen risico's nemen als we veilig kampen willen organiseren", aldus Maeyaert.

Het gevolg van deze regeling, is dat er ook misschien kinderen die niet besmet zijn met het coronavirus, naar huis zullen worden gestuurd. Wanneer een kind andere ziektesymptomen vertoont, die niet gelinkt zijn aan een mogelijke coronabesmetting, is het mogelijk dat ouders hun kind ook moeten ophalen, al is die maatregel nog niet finaal. "Deze zomer is het sowieso niet wenselijk dat jongeren ziek worden op kamp, ook los van het coronavirus", zegt Maeyaert. "Vanaf dat je ziek bent, verzwakt je immuunsysteem enorm. Voor alle duidelijkheid: aan ons hele medische noodplan wordt nog gewerkt."

Bekijk: Viroloog Marc Van Ranst over de noodprocedure bij zomerkampen

Videospeler inladen...

Chiro en Scouts en Gidsen kijken "met enthousiasme en vertrouwen" naar de zomer

De inschatting of een kind ziek is of niet, zal gemaakt worden door de leiding op kamp en bijvoorbeeld de kookouders. "We raden onze leiding aan om bij de minste twijfel een arts te contacteren", zegt Niels De Ceulaer van Chiro Vlaanderen. "We begrijpen dat het voor de leiding niet altijd evident zal zijn om het onderscheid te maken tussen mogelijke COVID-symptomen en andere ziektes. Pas bij een combinatie van symptomen, kan er sprake zijn van coronabesmetting. Eens hoesten door hooikoorts, dat is een ander verhaal. We merken dat iedereen enthousiast naar de zomer toeleeft om er mooie kampen van te maken, al hebben veel groepen praktische vragen. We raden sowieso aan om voldoende rust te voorzien op kamp, en goed na te denken over het soort activiteiten op het programma."

Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen laat in een reactie weten dat zijn organisatie vol vertrouwen naar de zomer uitkijkt. "Maatregelen zijn soms ongemakkelijk, maar iedereen van ons begrijpt de noodzaak en ziet ze als zinvol om veilige kampen mogelijk te maken. Indien effectief een aangetoonde besmetting op kamp aanleiding zou zijn om huiswaarts te keren, dan begrijpen we dat. We zien het als onze verantwoordelijkheid om in zo'n geval gepast te reageren, maar we gaan er niet van uit dat kampen massaal huiswaarts zullen keren."

Beluister hier het volledige gesprek met Jory Maeyaert van de Ambrassade, de organisatie die jeugdwerk ondersteunt, en Niels De Ceulaer, van Chiro Vlaanderen:

Bekijk hieronder het verslag uit “Het Journaal”: 

Videospeler inladen...

Meest gelezen