Rapid Eye Media CC

2 miljoen Europeanen lijden aan chronische vermoeidheid: Europees Parlement vraagt meer geld voor biomedisch onderzoek 

Naar schatting 2 miljoen Europeanen lijden aan CVS, het chronisch vermoeidheidssyndroom. Meer Europees onderzoeksgeld zou volgens het Europees Parlement kunnen leiden tot een betere diagnose, en mogelijk ook een behandeling van de patiënten. Die hebben vaak het gevoel dat hun gezondheidsklachten tot nu toe niet ernstig werden genomen. 

Langdurige vermoeidheid, zowel fysiek als mentaal, onverklaarbare pijn, verlies aan concentratie, aantasting van het immuunsysteem en nog veel meer: het zijn allemaal klachten waar patiënten die lijden aan het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) mee te maken hebben. In Europa alleen al zouden er 2 miljoen mensen aan lijden.

Mensen die vroeger heel actief waren, zijn plots tot weinig of niets meer in staat. De kans op genezing is niet groot. Een behandeling of wonderpil bestaat niet, patiënten krijgen vaak alleen een therapie voorgeschreven die hen moet leren te leven, op een lager pitje, met hun beperking. Patiënten krijgen daardoor het gevoel dat de buitenwereld denkt dat de ziekte in hun hoofd zit.

(tekst gaat voort onder de afbeelding)

Verzoekschrift voor Europees onderzoek naar biomedische oorzaken

Patiëntenverenigingen pleiten daarom al langer voor meer biomedisch onderzoek naar de oorzaken van CVS.  Ze dienden daarom vorig jaar een verzoekschrift in bij het Europees Parlement, dat de steun kreeg van 14.000 burgers.

Net zoals in de Verenigde Staten zou er ook in Europa meer geld geïnvesteerd moeten worden in onderzoek naar de biomedische oorzaken, zodat er betere tests ontwikkeld kunnen worden om een diagnose te stellen, en opdat er uitzicht komt op een behandeling. Net zoals er ook onderzoek gedaan wordt naar de oorzaken van kanker.

De Nederlandse Evelien van den Brink, die al 22 jaar lijdt aan CVS, mocht het verzoekschrift in haar ziekbed komen toelichten in het Europees Parlement.

(tekst gaat voort onder de video)

Videospeler inladen...

Europa hinkt achterop

Vorige week kregen de patiënten de steun van meer dan honderd wetenschappers, die in een open brief dezelfde eis formuleerden. Er zijn bijvoorbeeld aanwijzingen dat overdruk in de hersenen aan de basis kan liggen.

Terwijl de Verenigde Staten, Australië en Canada fors investeren in biomedisch onderzoek, loopt Europa volgens de wetenschappers achterop. En dat terwijl CVS een hoge maatschappelijke kostprijs heeft, onder meer omdat heel veel mensen gedurende lange tijd arbeidsongeschikt zijn, niet kunnen studeren, of niet kunnen deelnemen aan een normaal sociaal leven.

"Voorrang geven aan onderzoek"

In een resolutie, die de steun kreeg van een grote meerderheid van de leden, eist nu ook het Europees Parlement dat de EU meer geld uittrekt voor wetenschappelijk biomedisch onderzoek naar CVS. "We vragen dat de Commissie voorrang geeft aan onderzoek dat ofwel tests wil ontwikkelen die de diagnose kunnen vaststellen ofwel een doeltreffende behandeling uitwerkt die de ziekte kan genezen of de effecten ervan kan verlichten", zegt Cindy Franssen, Europees parlementslid voor CD&V.

"Vooral het nieuwe onderzoeksprogramma Horizon Europe zou daarvoor een aangewezen financieringsbron zijn.” Tegelijk vraagt het parlement van de Europese Commissie een studie die de totale sociale en economische kosten van CVS in de EU in kaart brengt , een betere medische opleiding voor zorgverleners en informatiecampagnes over CVS gericht naar zowel de gezondheidswerkers als het brede publiek.

Meest gelezen