Belga

Koning Leopold II-laan in Leopoldsburg verandert niet van naam

Alle fracties van de gemeenteraad van Leopoldsburg hebben beslist dat er geen procedure voor een naamswijziging van de Koning Leopold II-laan wordt opgestart. De straatnaam zal dus behouden blijven.

In Leopoldsburg was commotie ontstaan nadat waarnemend burgemeester Marleen Kauffmann (CD&V) had laten weten dat het gemeentebestuur de straatnaam wilde wijzigen. Enkele vandalen bekladden dinsdagnacht het straatnaambord, terwijl aan het standbeeld van Leopold I spandoeken werden gehangen met de boodschap "Blijf van onze historiek af".

Het gemeentebestuur vond het gepast om de naam van de Koning Leopold II-laan te wijzigen naar aanleiding van het recente protest tegen Leopold II en zijn schrikbewind in Congo. Waarnemend burgemeester Kauffmann wilde bekijken of daar voldoende draagvlak voor is, maar oppositiepartij PRO pleitte al voor een volksraadpleging om te beslissen of er een nieuwe naam moet komen.

Alle fracties van de gemeenteraad hebben nu beslist dat de straatnaam voorlopig wordt behouden. "Enkel indien de commissie van experten, samengesteld door de Vlaamse regering, een eenduidige richtlijn geeft, kan overwogen worden de discussie opnieuw op te starten", klinkt het. "Mocht er in de toekomst toch opnieuw een aanvraag komen om een straatnaam te wijzigen, dan zal de geijkte procedure gevolgd worden. Het is uiteindelijk de gemeenteraad die beslist."

De partijen betreuren het vandalisme. "Met vandalisme win je niks. Er wordt dan ook over de partijgrenzen heen opgeroepen om kalm en verdraagzaam te zijn en respect te hebben voor elkaars mening, ook als die niet strookt met de eigen mening", gaat het verder. "Het is allerminst de bedoeling om groepen mensen tegen elkaar op te zetten. Er wordt ook gevraagd om respect te hebben voor de monumenten en het straatmeubilair in onze gemeente."

Meest gelezen