Veel patiënten met een milde vorm van COVID-19 hebben tot 3 maanden na diagnose nog gezondheidsklachten 

Vermoeidheid, kortademigheid, hoofdpijn: heel wat patiënten die een milde vorm van COVID-19 hebben doorgemaakt, hebben er 3 maanden na de eerste symptomen nog altijd last van. Dat blijkt uit een onderzoek waaraan de Universiteit Hasselt heeft meegewerkt.   

Het onderzoek is een initiatief van de Universiteit Maastricht, het kenniscentrum CIRO (NL), het Nederlandse Longfonds en de Universiteit Hasselt. Samen bevroegen ze 1.600 patiënten uit Nederland en 214 uit Vlaanderen. De patiënten hadden allen een milde vorm van COVID-19 gehad en waren niet in het ziekenhuis opgenomen.  

"Matige" tot "slechte" gezondheid

65 procent van de ondervraagde patiënten gaf aan dat ze zich 3 maanden na het oplopen van het coronavirus maar "matig" gezond voelden. 27 procent voelde zich zelfs in "slechte" gezondheid. Slechts 7 procent zei dat ze weer helemaal gezond waren.  

De patiënten klaagden vooral over vermoeidheid (86 procent), kortademigheid (53 procent), hoofdpijn (41 procent), spierpijn (40 procent) en druk op de borst (36 procent).

Bekijk hier de getuigenis van COVID-19-patiënte Evelien Coveliers (en lees voort onder de video)

Videospeler inladen...

We moeten voorkomen dat dit soort mensen tussen wal en schip belandt.

Prof. Chris Burtin, Faculteit Revalidatiewetenschappen U Hasselt

De onderzoekers noemen de resultaten van hun studie "verbijsterend". "Je moet weten dat 83 procent van de ondervraagden aangaf dat ze voor hun coronabesmettting in goede gezondheid waren", zegt professor Chris Burtin (U Hasselt) die aan de studie heeft meegewerkt. "Terecht gaat er veel aandacht naar patiënten die in het ziekenhuis zijn beland. Maar onze groep patïënten geeft aan dat ze vaak helemaal geen nazorg hebben gehad. We moeten voorkomen dat dit soort mensen tussen wal en schip belandt. Patiënten die slechts een milde vorm van COVID-19 hebben gehad, hebben meer aandacht nodig."    

Facebookgroep

De onderzoekers kwamen met de patiënten in contact via een Facebook-groep die de patiënten zelf hadden opgericht ("Coronapatiënten met langdurige klachten").  Na de zomer willen ze hun onderzoek overdoen om te kijken of de gezondheidsklachten aanhouden.  

Meest gelezen