Lierde zet strobalen in tegen modderstromen

De gemeente Lierde krijgt elk voorjaar te maken met erosie van grond. Dat komt bij hevige regens vaak voor in de Vlaamse Ardennen. Dan stromen water en modder van de hoger gelegen akkers naar beneden. Dat is ook gebeurd toen er afgelopen woensdag op korte tijd zware regenbuien waren. De gemeente heeft op drie plaatsen een afsluiting met strobalen gezet om de modderstromen tegen te houden.

"We hebben de erosieknelpunten in kaart gebracht en op drie plaatsen hebben we nu op het laagste punt van de percelen palen in de grond geklopt en er strobalen achter geplaatst," legt schepen André Eeman (CD&V) uit. Het is de eerste keer dat de gemeente met strobalen werkt om de erosie tegen te houden Een inspectie heeft al aangetoond dat het een goed middel is. De strobalen staan aan De Paepemunte en de Beekstraat in Lierde.

Volgens de schepen is er gewoonlijk in de maand mei een probleem met gronderosie. "Nu is het in juni door de droogte. De planten zijn minder ontwikkeld en kunnen de modderstromen niet tegenhouden."

Modder

Het water is niet zo erg, legt Eeman uit, maar de modder is veel erger. "De strobalen houden ook het water tegen, en het is niet erg als er wat doorsijpelt. Maar als je modder in huis krijgt, dan is het een complete ravage. Ik heb het enkele keren gezien, dat wil je als gemeente liefst niet meemaken." De modder is ook hinderlijk voor het verkeer op de weg.

Maatregelen landbouwers

De modderstromen brengen ook schade toe aan de akkerbouw. De meststoffen en de plantjes stromen weg als de wortels nog klein zijn en de planten nog niet goed ontwikkeld. Maar de landbouwers nemen zelf ook maatregelen. "Ze planten de gewassen bijvoorbeeld dwars aan op de percelen."

Dat die erosie er is, heeft volgens André Eeman te maken met de omschakeling van veeteelt naar akkerbouw.  "De percelen op de hellingen waren vroeger vaak weilanden. Maar door de inperking van de veestapel is veel weiland omgezet in landbouwgrond." 

kasto80

Meest gelezen