Videospeler inladen...

400 miljoen extra voor de zorg, laagste inkomens beter beschermd: deze nieuwe steunmaatregelen krijgen groen licht

Het parlement heeft opnieuw een reeks maatregelen goedgekeurd die de financiële gevolgen van de coronacrisis moeten helpen verzachten. Zo wordt onder meer de grens voor het loonbeslag opgetrokken, worden coronapatiënten beschermd tegen extra ziekenhuiskosten en zijn er extra centen voor de zorg. Wij maakten voor u een overzicht.

Loonbeslag en loonoverdracht (tijdelijk) ingeperkt

De Kamer zet het licht op groen voor een wet die tot eind augustus de grenzen optrekt voor loonbeslag en loonoverdracht. Bedoeling is dat tot eind augustus de grenzen daarvoor met 20 procent worden opgetrokken, wat alvast de laagste inkomens beter moet beschermen.

Loonbeslag is een juridische procedure waarbij een deurwaarder of de fiscus oplegt een deel van het loon in te houden. Bij loonoverdracht gaat het bijvoorbeeld om iemand die een lening afsluit en de bank de toelating geeft het geld te innen bij de werkgever als hij die niet afbetaalt.

Er kwam eerder al een wet die tijdelijk een inperking op loonbeslag voor particulieren invoerde. Het socialistische wetsvoorstel verlengt die periode, maar breidt de inperking ook uit naar de loonoverdracht.

Belastingvrije "coronareserve" voor bedrijven

Bedrijven kunnen een belastingvrije coronareserve aanleggen. Daarvoor wordt een boekhoudkundig trucje toegestaan: zelfstandigen en bedrijven zullen met een zogenaamd "carry back"-mechanisme hun verliezen van 2020 mogen verrekenen met de winsten van 2019. Zo kunnen ze hun voorafbetalingen, al dan niet gedeeltelijk, terugvragen en kan hun belastingfactuur voor inkomstenjaar 2019 aanzienlijk worden getemperd.

(Lees verder onder de foto:)

Copyright 2017, Atit Phetmuangtong, licensed via EyeEm Mobile GmbH

De maatregel zal zowel in de vennootschapsbelasting (ondernemingen) als in de personenbelasting (zelfstandigen) gelden. Het mechanisme moet op korte termijn het eigen vermogen van ondernemingen versterken, zodat die hun schuldeisers kunnen blijven betalen.

Coronapatiënten moeten geen ereloonsupplementen betalen

Ziekenhuizen krijgen ook het verbod ereloonsupplementen en andere niet door de ziekteverzekering gedekte kosten aan te rekenen aan patiënten die gehospitaliseerd worden omdat ze besmet zijn met het coronavirus. Die nieuwe wet gaat bovendien met terugwerkende kracht in op 11 maart, de begindatum van de coronapandemie in België.

Een meerderheid in de Kamer wil zeker zijn dat alle coronapatiënten tijdens de volledige duur van hun ziekenhuisbehandeling geen supplementen aangerekend kunnen krijgen

De wet zegt vandaag al dat supplementen verboden zijn op intensieve zorgen, bij de opname in een éénpersoonskamer als die medisch noodzakelijk is en als het ziekenhuis de patiënt die aangeeft een meerpersoonskamer te willen niet kan onderbrengen in zulke kamer. Maar een meerderheid in de Kamer vindt die garanties onvoldoende en wil zeker zijn dat alle coronapatiënten tijdens de volledige duur van hun ziekenhuisbehandeling geen supplementen aangerekend kunnen krijgen.

MR, Open Vld en CD&V steunden het wetsvoorstel van SP.A niet. Zij vinden dat de huidige wetgeving voldoende garanties biedt en zeggen dat er nog geen misbruiken bij de ziekenhuizen zijn vastgesteld.

Bekijk de journaalreportage over de steunmaatregelen van het federale parlement: (lees verder onder de video)

Videospeler inladen...

Jaarlijks 400 miljoen euro extra voor de zorgsector

De zorgsector krijgt op jaarbasis 400 miljoen euro extra middelen. Dat wetsvoorstel werd zo goed als unaniem goedgekeurd. De middelen waren vorig jaar al toegezegd, maar het nu goedgekeurde wetsvoorstel bestendigt die en legt de exacte verdeling ervan vast.

(Lees verder onder de foto)

Het grootste deel van de middelen gaat naar de algemene ziekenhuisfinanciering, waarmee extra verpleegkundigen kunnen worden aangeworven. Zowat 48 miljoen euro is voorzien voor bijkomend zelfstandig personeel. Voor bijkomende thuisverpleegkundigen is nog eens 16 miljoen euro beschikbaar.

Zowat 10 procent van de middelen, ongeveer 42 miljoen euro, gaat naar opleiding en mentorschap van stagiairs, waarmee zorgkundigen naar verpleegkundigen omgeschoold kunnen worden terwijl ze doorbetaald worden door de huidige werkgever.

Haalde het (nog) niet: steunpakket voor artiesten en technici uit de cultuursector

Een wetsvoorstel van PS en Ecolo-Groen dat artiesten en technici uit de cultuursector makkelijker toegang moet geven tot werkloosheidsuitkeringen, is dan weer niet door de Kamer geraakt.  Het plan was om kunstenaars en technici die in 2019 10 prestaties of 20 gepresteerde werkdagen in de cultuursector kunnen aantonen, toegang te geven tot werkloosheid. De werkloosheidsuitkering vermindert ook niet wanneer er inkomsten zijn uit auteursrechten of naburige rechten. Beide maatregelen zouden geldig zijn tot het einde van het jaar.

Het voorstel was al door de Kamercommissie geraakt, maar in de plenaire Kamer drong N-VA aan op extra juridisch advies. Daar moet de Raad van State nu voor zorgen, zeer tot onvrede van groenen en socialisten. Uiteindelijk werd afgesproken dat Kamervoorzitter Patrick Dewael er bij de Raad van State zal op aandringen dat het advies er snel zou komen. Er zal ook een becijfering van het Rekenhof gevraagd worden. Bedoeling zou zijn om alsnog voor het zomerreces over de tekst te kunnen stemmen.

Meest gelezen