Videospeler inladen...

Alleen goede punten afstandsleren tellen mee

Wanneer de klassenraden zich volgende week buigen over hoe leerlingen gepresteerd hebben het voorbije schooljaar, mogen ze alleen rekening houden met de taken en toetsen die tijdens de lockdown thuis gemaakt zijn, als die tot een beter eindresultaat leiden. Dat advies geeft het ministerie van onderwijs en schrijft Het Nieuwsblad. Niet alle kinderen hadden evenveel leerkansen tijdens de periode van het afstandsleren, zegt Lieven Boeve, de directeur van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Er is ook voldoende andere informatie om een juist beeld te krijgen van hoe een leerling presteerde.”

De coronacrisis heeft het verloop van het schooljaar grondig veranderd en dat betekent extra werk voor de klassenraden, die volgende week moeten beoordelen hoe leerlingen presteerden het voorbije schooljaar. Zij moeten de informatie uit drie periodes bij elkaar brengen. 
De resultaten van het deel van het jaar voor corona wordt gewoon in rekening gebracht, net zoals die van de examens die de voorbije weken nog zijn afgenomen.

Maar wat leerlingen deden tijdens de periode van het online afstandsleren, telt alleen mee als ze daarmee betere punten behalen. We hebben dat afgesproken omdat niet alle leerlingen op dezelfde manier hebben kunnen meedoen met dat afstandsleren, zegt Lieven Boeve. “Sommige kinderen hadden geen computer of geen of minder toegang tot internet. We vinden dat het niet altijd duidelijk is of kinderen wel hun kansen gekregen hebben, vandaar de afspraak om de informatie die gehaald wordt uit de tijd van het afstandsleren enkel te gebruiken als ze de leerling ten goede komt.”

Heel wat scholen lieten leerlingen de voorbije weken nog extra toetsen maken om beter te kunnen inschatten waar leerlingen staan. Ook feedback van ouders en leerlingen zelf zal dit jaar extra belangrijk zijn, zegt Boeve. "Al die informatie samen moet ertoe leiden dat iedereen correct kan inschatten waar hij of zij staat en volgend schooljaar mee verder kan."

Bekijk hier de journaalreportage over het advies van het ministerie van Onderwijs voor de eindbeoordeling van leerlingen:

Videospeler inladen...

Meest gelezen