Gecontroleerde ontploffing legt toren neer voor Oosterweelwerf

De toren van het betonnen SAMGA-gebouw in Antwerpen is zaterdag met een gecontroleerde ontploffing tegen de vlakte gegaan. De site wordt voorbereid om dienst te doen als werfzone voor de Oosterweelknoop, werken die in de tweede helft van 2021 worden opgestart.

De sloop van de SAMGA-silo's is al een tijdje aan de gang en vandaag werd de laatste toren door een ontploffing tot puin herleid. De meest waardevolle bakstenen graansilo uit 1895 blijft gevrijwaard van afbraak en zal deel uitmaken van de nieuwe zone waar haven en stad elkaar ontmoeten aan het Noordkasteel.

Bekijk de beelden van de sloop uit "Het Journaal" hier en lees voort onder de video:

Videospeler inladen...

"Door de toren gecontroleerd te kantelen, hebben we zes weken in tijd gewonnen ten opzichte van een sloop met een kraan", zegt Bart Van De Sijpe, projectmanager voorbereidende werken bij bouwheer Lantis. "Bovendien hield de afbraak met een kraan meer veiligheidsrisico's in doordat de bovenste etages van de toren niet bereikbaar waren voor de kraanarm en dus een speciale slooptechniek vereisten."

Nu de toren is gekanteld, kan de aannemer de site verder opruimen. Een mobiele breekcentrale gaat het puin van de explosie verder verkleinen in behapbare brokken. Daarna wordt het puin, goed voor zo'n 41.900 ton steenpuin en 4.100 ton metaal, verder gesorteerd en per schip afgevoerd. Het puin kan worden heringezet op andere werven of door lokale ondernemers. In de loop van de zomer zijn de voorbereidende werken op de site afgerond.

Ten westen van de SAMGA-site, aan het oude Oosterweelkerkje, komt de Oosterweelknoop te liggen. De knoop vormt de verbinding tussen de Scheldetunnel en de Kanaaltunnels. Verkeer dat uit de zuidelijke haven of van het Eilandje komt, kan hier de Schelde kruisen naar Linkeroever of via de Kanaaltunnels aansluiten op de Ring.

 Eind dit jaar stelt Lantis de aannemer aan die de Oosterweelknoop zal bouwen. De werken aan de knoop starten dan in de tweede helft van 2021 op.

Meest gelezen