HANS PUT

4 miljoen euro voor herstel van uniek veengebied in de Vallei van de Zwarte Beek in Beringen

Vlaams Minister van omgeving Zuhal Demir (N-VA) maakt ruim 4 miljoen vrij voor het herstel van het veen in de Vallei van de Zwarte Beek in Beringen. Dat veen houdt regenwater vast en slaat CO2 op.

Sinds 2001 investeert de Vlaamse overheid in het herstel van de Vallei van de Zwarte Beek. In het gebied zijn heel wat bedreigde planten- en diersoorten aanwezig, maar vooral het unieke veenpakket maakt dit gebied bijzonder.

Dat veen houdt water vast en slaat koolstof op. Een dubbele troef dus .  Zuhal Demir: "We moeten water meer kunnen opvangen, laten infiltreren en dat doen we hier door het veen te herstellen.  Veen slaat ook koolstof op, en dat is belangrijk in het verhaal van het klimaat."

Concreet zal in deze fase de verdroging van het gebied worden tegengegaan. Die verdroging is het gevolg van ingrepen in het verleden, zoals het graven van grachten. Projectleider Wouter Vanmuysen van de Vlaamse Landmaatschappij: "Vroeger werden grachten gegraven, water moest zo snel mogelijk weg, maar daardoor zijn de ecologische waarden achteruit gegaan.  Nu zullen die grachtjes  gedempt worden. En de centrale beek zal zo aangepakt worden dat het grondwaterpeil weer stijgt."

Voorts worden percelen heringericht om de natuur er een handje te helpen en er zullen paden aangelegd worden om het beheer ook in de toekomst mogelijk te blijven maken.  Deze herstelwerken zullen ongeveer vijf jaar duren.

Meest gelezen