H.Essers in Genk krijgt opnieuw geen vergunning om een bos te kappen

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de omgevingsvergunning van het logistieke bedrijf H. Essers in Genk geschorst. De firma wilde in de Woudstraat in Genk een laad- en losruimte en magazijnen bouwen. Maar Bos+ Vlaanderen ging in beroep tegen het kappen van bijna 9 hectare bos.

Eerder kreeg H.Essers al geen vergunning voor zijn uitbreiding op een andere locatie omdat daar een waardevol bos moest gekapt worden. Nu had het logistieke en transportbedrijf zijn oog laten vallen op een terrein in de Woudstraat. Daar moest eerst een bedrijfshal gesloopt worden en 9 hectare bos moest gekapt worden.

Begin mei vorig jaar vroeg het bedrijf een vergunning aan bij de stad Genk. Tijdens het openbaar onderzoek diende Bos+ Vlaanderen een bezwaarschrift in omdat het dossier onvoldoende onderbouwd was.  

Onduidelijke gevolgen voor de natuur

Zo had het bedrijf volgens Bos+ geen milieueffectenrapport opgemaakt wat verplicht is voor ontbossingen van meer dan 3 ha. Het had toestemming gevraagd én gekregen om zo'n milieueffectenrapport niet te moeten maken, maar dat is volgens Bos+ niet volgens de regels gebeurd. De Raad voor Vergunningsbetwistingen volgde Bos+ Vlaanderen daarin en schorste daarom de omgevingsvergunning. 

We betreuren de beslissing

Het bedrijf H.Essers betreurt de beslissing, ze zegt de ruimte nodig te hebben voor zijn verdere verankering in Limburg. Het wil het bos compenseren met een natuurgebied in Oudsbergen met daarin 12 hectare inheemse eiken en berken. Het bedrijf hoopt dat de sereniteit in het dossier terugkeert en het zich opnieuw kan foussen op de toekomst.

Meest gelezen