Foto ter illustratie -Kurt bvba, Foto Kurt

Politie bindt strijd aan tegen vrachtwagens die met uitstoot sjoemelen: "2 bestuurders liepen al meteen tegen de lamp"

Het Vlaams departement Omgeving heeft een nieuw apparaat gekocht waarmee de politie vrachtwagens op hun katalysator kan controleren. Vlaanderen is een doorvoergebied en sommige vrachtwagenbestuurders rijden met een kapotte of frauduleus uitgeschakelde katalysator wat nefast is voor de schadelijke stoffen die ze zo uitstoten.

Die controle is een goede zaak voor onze luchtkwaliteit. Een uitgeschakelde katalysator stoot immers veel meer stikstofoxides uit. En stikstofoxides zijn per jaar goed voor 1.600 vroegtijdige doden in ons land. Een groot deel van dat stikstofdioxide komt van het verkeer. 

Regelmatig voeren politie en wegeninspecteurs controles uit op emissiefraude bij vrachtwagens. Fraudeurs ontwikkelen echter steeds nieuwe fraudetechnieken, wat het voor de politie moeilijker maakt om de meestal goed verstopte manipulaties op te sporen.

Aan de hand van gespecialiseerde software kunnen politie en inspectie nu controleren of de katalysator uitgeschakeld is, en er met de motorafstelling gesjoemeld is. Een vrachtwagen met uitgeschakelde katalysator stoot veel meer stikstofoxide uit.

Brigitte Borgmans van het departement Omgeving: “Het nieuwe apparaat is een laptop die aangesloten wordt op de elektronische  poort in de cabine van de vrachtwagen. Dat is een soort stopcontact waarmee de hele motorafstelling kan uitgelezen worden. Dus ook de defecten en bewust uitgeschakelde systemen.” 

Frauderen voor minder kosten en meer vermogen

Welke baat hebben fraudeurs om het motormanagementsysteem te manipuleren? Brigitte Borgmans: “Het gaat om geld. Normaal moet het additief Ad Blue bijgetankt worden om de stikstofoxides naar beneden te halen. Maar als je het motormanagementsysteem manipuleert, kan je ook rijden zonder dat additief. Dat spaart dus kosten. Je bespaart ook op het onderhoud van de katalysator als je hem niet gebruikt. Een katalysator die stuk is vervangen, kost al snel enkele duizenden euro’s.”

Bij de introductie vandaag liepen al twee vrachtwagens tegen de lamp

Brigitte Borgmans, Departement Omgeving

“Bij de introductie vandaag liepen al twee vrachtwagens tegen de lamp”, zegt Borgmans. “Ze kregen een boete van 2.500 euro, en werden onder begeleiding naar een garage gebracht waar op hun kosten de katalysator en het motormanagement moest in orde gebracht worden. 

Bekijk hier een bijhorende reportage uit "Het Journaal" (en lees voort onder de video)

Videospeler inladen...

Tweesporenbeleid in Vlaanderen

Het aanpakken van emissiefraude is één van de maatregelen uit het Vlaamse Luchtbeleidsplan om de luchtkwaliteit te verbeteren, schrijft het Departement Omgeving van Vlaamse minister Zuhal Demir (N-VA). Maar terwijl dit departement een nieuw apparaat koopt voor de politie om de stikstofuitstoot van vrachtwagens te controleren laat Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) nieuwe controleapparatuur liggen in de kelder van de keuringscentra om roetfilterfraude aan te pakken. 

Voor alle duidelijkheid: zowel fijnstof (dat tegengehouden wordt door roetfilters) als stikstofoxiden (die tegengehouden worden in een katalysator) zijn schadelijk als we ze inademen.

“Nochtans is er door kapotte roetfilters uit het verkeer te halen veel meer gezondheidswinst te halen dan met het aanpakken van katalysatorfraude bij vrachtwagens,” zegt Maarten Matienko van VAB.  

Dat blijkt ook uit cijfers van het Europese Milieuagentschap. Stikstofdioxide is goed voor 1.600 vroegtijdige doden per jaar in ons land.  Een groot deel van die stikstofdioxide is afkomstig van verkeer.  Fijnstof is  goed voor 7.600 vroegtijdige doden per jaar in ons land. 15 procent van dat fijnstof is afkomstig van verkeer. Vooral het roet in het fijnstof is gevaarlijk. Het is kankerverwekkend. 

Roetfilterfraude is erger

Fijnstof en dus ook roet wordt tegengehouden door een roetfilter.  Roetfilterfraude krijg je door mensen die met een kapotte roetfilter rijden of met een diesel waar de roetfilter uit verwijderd is. Zolang roetfilters werken, houden ze fijn stof goed tegen. Maar als ze verslijten, doen ze dat niet meer. 

Apparatuur om kapotte roetfilters eruit te halen in de keuringcentra zou met zekerheid veel meer levens sparen dan de controle op katalysatorfraude bij vrachtwagens

Maarten Matienko, VAB

“Wij hebben gemeten dat een diesel waar de roetfilter uit verwijderd was 25.000 keer meer fijnstof uitstootte dan een moderne diesel die in orde is. Ons standpunt is dan ook: moderne dieseltechnologie werkt prima, maar we moeten zorgen dat ze in orde blijft. De keuringscentra zijn daar ideaal voor.”

Moderne apparatuur om kapotte roetfilters te detecteren ligt klaar in de kelder van het autokeuring maar wordt niet gebruikt. Met de huidige apparatuur kan de autokeuring niet nagaan of de roetfilter kapot is.

“Als we op de jaarlijkse autocontrole de kapotte roetfilters er zouden uithalen, dan zou dat een enorme winst zijn op gebied van de luchtkwaliteit,” besluit Matienko. “Dat zou met zekerheid veel meer levens sparen dan de controle op katalysatorfraude bij vrachtwagens.”

Minister Lydia Peeters zegt dat ze wacht op Europese wetgeving om de meetapparaten voor kapotte roetfilters toe te laten.

Meest gelezen