De Warmste Week zamelt geen geld meer in, vzw’s verliezen deel werkingsmiddelen: “Wakker geworden in nachtmerrie”

Vzw’s vrezen voor hun voortbestaan nu er door De Warmste Week geen geld zal worden ingezameld. De focus van de solidariteitsactie van de VRT zal dit jaar vooral liggen op het rechtstreeks helpen van anderen. Vooral voor kleinere vzw’s vallen zo goed als alle werkingsmiddelen weg. “Ik ben wakker geworden in een nachtmerrie”, zegt Anneleen Fransen van vzw Boven de Wolken.

De Warmste Week gooit het over een andere boeg. De kern van de solidariteitsweek ligt dit jaar niet meer op het inzamelen van geld, maar vooral op het rechtstreeks helpen van anderen, bijvoorbeeld door iets te bouwen, koken of organiseren voor een project in je buurt. Dit heeft grote gevolgen voor de talrijke vzw’s die een deel van het ingezamelde geld kregen.

Voor heel wat van die vzw’s valt een belangrijk deel van hun werkingsmiddelen weg, net in een jaar dat de coronacrisis ze al zwaar op de proef heeft gesteld. “De goede doelen hebben dit jaar wat pech”, zegt Marc Michils van Kom op tegen Kanker. “De coronaperiode heeft de goede doelen zwaar getroffen met gemiddeld zo’n 30 à 40% minder inkomsten”.

We zijn heel hard verschoten. Het was een beetje een bom deze ochtend. We zijn wakker geworden in een nachtmerrie

Anneleen Franse, vzw Boven de wolken

Daar komt nu bovenop dat al die organisaties en verenigingen niet kunnen rekenen op geld van De Warmste Week en dat kwam hard binnen deze ochtend. “We zijn heel hard verschoten. Het was een beetje een bom deze ochtend. We zijn wakker geworden in een nachtmerrie”, zegt Anneleen Fransen van de vzw Boven de wolken, een vzw die overleden pasgeboren kinderen fotografeert om de ouders te helpen bij hun verlies. De organisatie werkt in Vlaanderen met een vrijwilligersteam van 100 fotografen en 30 administratieve medewerkers. Jaarlijks zijn er een 600-tal oproepen. In 2018 werden 230 acties via De warmste week op poten gezet.

“We zijn eigenlijk bijna volledig afhankelijk van De Warmste Week. Onze hele werking een heel jaar draait daar op. Zo’n 80% van onze inkomsten genereren we er uit”, verduidelijkt Anneleen Fransen. Haar vzw is niet de enige. Heel wat andere teren eveneens op die ene week.

“De Warmste Week was onze bron om rond te komen”, zegt Tim Van Den Brande van de vzw Noah die zich ontfermt over gedumpte, zieke, afgestane en of mishandelde dieren. “Het vrijwilligerswerk bestaat hoofdzakelijk uit het reinigen van kattenbakken en dierenhokken. Vrijwilligers brengen geen eten op tafel voor de dieren en betalen geen dierenarts. Die kost ons jaarlijks 10.000 euro.”

Vrijwilligers brengen geen eten op tafel voor de dieren en betalen geen dierenarts. Die kost ons jaarlijks 10.000 euro

Tim Van Den Brande, vzw Noah

Door het wegvallen van De Warmste Week-centen vrezen een aantal vzw’s dat hun werking in gevaar komt.  “Andere bronnen van financiering hebben we bijna niet”, zegt Roland Roose van de vzw Pulmonale Hypertensie. Die zet zich in voor patiënten met een hoge bloeddruk in de longen. “We krijgen geen subsidies. Wat we wel krijgen is geld van mensen die een gift doen waarmee we de vzw draaiende kunnen houden maar dan zal dat alles zijn. We gaan bepaalde organisaties moeten inkrimpen.”

Ook bij vzw Noah zien ze de toekomst niet rooskleuring tegemoet: “Door de corona kunnen we zelf geen acties op poten zetten, waardoor er ook inkomsten wegvallen. De vrees dat we moeten stoppen, is groot”, zegt Tim Van Den Brande. 

"Hopen dat de spirit van De Warmste Week verder blijft bestaan"

“We zijn volledig afhankelijk van giften en zijn enorm kunnen groeien dankzij De Warmste Week”, zegt Anneleen Fransen van Boven de wolken. “We kunnen dit gewoon niet stoppen. Het is zo waardevol voor ouders. We moeten doorgaan maar hoe we dat gaan doen, daar gaan we creatieve oplossingen moeten voor zoeken en blijven hopen op de steun van de mensen.”

Fundraising is belangrijk, of dat nu voor een grotere organisatie is of voor één van de honderden kleinere initiatieven. Want ook in vrijwilligers moet je investeren, zegt Marc Michils van Kom op tegen Kanker: “Ik hoop dat er toch nog een fundraising is per project want centen zijn ook wel nodig als je vrijwilligers wil engageren. Je moet die ook een begeleiding geven.”

De vzw’s zullen op zoek moeten gaan naar alternatieve bronnen van inkomsten en laten de moed niet zakken: “We hopen dat de spirit van De Warmste Week verder blijft bestaan bij al onze sympathisanten en dat ze de acties waar ze al mee bezig zijn, verder blijven zetten”, zegt Anneleen Fransen van Boven de wolken.

Ik denk dat we meer begrip en betrokkenheid gaan stimuleren als we directer bij ons engagement betrokken zijn dan via financiële bijdrages aan organisaties

Floris Nieuwdorp, De Warmste Week

Van september tot kerstavond wil De Warmste Week honderden projecten voor kwetsbare mensen ondersteunen. Niet met inzamelacties dus, maar door bedenkers en doeners samen te brengen. Liefst duizenden. Een project kan je zelf opzetten of samen met collega's of vrienden, de buurt of een vzw.

"Dat heeft  volgens mij meer effect op langere termijn" , zegt Floris Nieuwdorp van De Warmste Week. "Ik denk dat we meer begrip en betrokkenheid gaan stimuleren als we directer bij ons engagement betrokken zijn dan via financiële bijdrages aan organisaties, die voor alle duidelijkheid ook nodig zijn. Maar ik denk dat ook na De Warmste Week Vlaanderen zich solidair zal blijven tonen, ook financieel met al deze prachtige organisaties."

Meest gelezen