Zo zal het nieuwe schooljaar er in september uitzien voor leerlingen en leerkrachten

"Alle scholen open, voor alle kinderen, in alle leerjaren", zo vat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) het plan samen waarover nu een akkoord is bereikt. Zoals verwacht zal er vanaf september worden gewerkt met vier kleurencodes die staan voor de ernst van de coronasituatie in ons land op dat moment en dus ook voor welke maatregelen zullen gelden.

Volgens Weyts is het uitgangspunt van het plan vooral om "in élk scenario het recht op leren maximaal te garanderen". "We hebben de discussie vooral gevoerd vanuit het oogpunt van de kinderen", legt hij uit. "Want de experten hebben ons geleerd dat de kinderen geen motor zijn in de verspreiding van het virus. We kunnen dus soepeler zijn voor kinderen, zonder daarbij de veiligheid van de leerkrachten uit het oog te verliezen."

Concreet wordt er vanaf september gewerkt met kleurencodes, die we hieronder afzonderlijk zullen bespreken. Belangrijk om te weten is dat de kleuter- en lagere scholen in elke kleurencode 100 procent zullen blijven draaien. Daar zal dus geen thuisonderwijs meer zijn vanaf september. Voor het middelbaar onderwijs verandert er wel meer als de coronasituatie in ons land verergert.

Het buitengewoon onderwijs volgt min of meer diezelfde lijn. Belangrijk daar is dat het busvervoer bij elke code gegarandeerd zal blijven (mits de nodige bescherming). 

(Lees verder onder de foto)

Groen

Code groen is de situatie van vóór de uitbraak van de coronapandemie. "Dat scenario zal niet voor morgen zijn", denkt Weyts. "Daarvoor is het wachten op een vaccin of op groepsimmuniteit." 

Geel

In september vallen we - hopelijk - onder code geel. Dat betekent dat er een laag risico is op besmetting, dus dat contacten moeten worden beperkt, zij het onder bepaalde veiligheidsvoorwaarden.

De kleuter- en lagere scholen blijven gewoon draaien, maar hebben meer aandacht voor handhygiëne en sociale afstand tussen volwassenen en kinderen en tussen het personeel onderling. Met de ouders worden duidelijke afspraken gemaakt voor aankomst en vertrek aan de schoolpoorten. Het personeel moet enkel mondmaskers dragen als een veilige afstand niet kan worden gegarandeerd.

(Lees verder onder de foto)

Op de secundaire scholen mogen leerlingen maar 4 dagen per week naar school. De woensdagvoormiddag zal dan via afstandsonderwijs gebeuren. Mondmaskers zijn er verplicht.

Het deeltijds kunstonderwijs zal onder code geel gewoon op 100 procent draaien, maar iedereen moet een mondmasker dragen.

In het volwassenenonderwijs zal iedereen les kunnen volgen, maar wordt maar 80 procent van de modules gegeven op de campus zelf. De rest zal als afstandsonderwijs worden aangeboden. Voor de codes oranje en rood is er specifiek voor het volwassenenonderwijs wel nog meer overleg nodig met de experten en virologen.

Oranje

Code oranje wijst op een matig risico met systematische besmettingen. In deze situatie blijven kleuter- en lagere scholen min of meer op dezelfde manier werken. Wel zullen kinderen in hun eigen klas moeten eten en worden de activiteiten buiten de school opgeschort.

Op de secundaire scholen worden klassen gehalveerd en mogen ze maar week om week naar school, om het aantal contacten en verplaatsingen te verminderen. Tijdens de weken thuis moeten leerlingen werken aan extra leerstof die de vorige week is meegegeven. Daarop zal dan de week erop weer worden teruggekomen. Kwetsbare leerlingen kunnen wel gewoon op school worden uitgenodigd.

(Lees verder onder de foto)

Iedereen krijgt bij code oranje een vaste plaats in de klas, pauzes zullen plaatsvinden in de eigen klasbubbel, eten gebeurt in de eigen klas. Ook hier worden trouwens buitenschoolse activiteiten geschrapt.

Het deeltijds kunstonderwijs zal volledig blijven verderlopen voor -12-jarigen. Voor wie ouder is dan 12 worden de groepen beperkt.

Rood

Rood betekent dat er een wijde verspreiding is van het virus en dat contacten moeten worden vermeden. Toch verandert dat niet zo veel in het onderwijs, zo blijkt. Lees: de kleuter- en lagere scholen blijven ook hier gewoon draaien volgens (grotendeels) dezelfde normen als die van code oranje. Dat is ook op de secundaire scholen zo.

Ook het deeltijds kunstonderwijs zal volledig blijven verderlopen voor -12-jarigen. Voor wie ouder is dan 12 worden de groepen nog verder beperkt.

(Lees verder onder de foto)

(c) Copyright 2018, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Hoe reageert het onderwijsveld zelf?

De scholenkoepels reageren tevreden op het kader dat nu is uitgewerkt voor het komende schooljaar. Lieven Boeve van het Katholiek Onderwijs benadrukt dat er geen leerlingen meer uit de boot vallen

"In scenario geel hebben we voor alle leerlingen een zeer goed aanbod, met tot 80 procent onderwijs voor de meeste groepen. In andere scenario's zie je dat dat vermindert, maar in geen enkel scenario zullen wij hele leerlingengroepen loslaten. Alle leerlingen hebben in elk scenario een aanbod: een combinatie van afstandsleren en fysiek onderwijs op school."

De koepels gaan nu samen met de scholen bekijken hoe ze de afspraken concreet kunnen vertalen, zegt Raymonda Verdyck van het Gemeenschapsonderwijs (GO!):  "Lessenroosters in een secundaire school zijn sowieso al een hele klus. Als je dan met verschillende fases zit in een schooljaar, wordt het er niet makkelijker op. Maar de collega's zijn heel blij dat alle leerlingen perspectief krijgen, ze zien het ook haalbaar om die lessenroosters in te vullen en we hebben nu ook nog wat de tijd om dat rond te krijgen tegen 1 september."

De onderwijsvakbonden reageren voorzichtiger. Wat vandaag is besproken moet nog verder en concreter worden uitgewerkt in de draaiboeken, zodat zowel directies, leerkrachten als leerlingen op 1 september weten waar ze aan toe zijn. 

Als we starten met code geel, krijgen leerlingen in het secundair onderwijs 1 dag per week geen les, daar moeten duidelijke afspraken over zijn, zegt Nancy Libert van de ACOD. "Zodat de leerkracht heel duidelijk weet: welke groepen krijg ik voor mij en op welk moment moet ik afstandonderwijs geven en op welk moment fysiek? Het kan niet zijn dat een leerkracht het ene uur fysiek moet lesgeven en het volgende uur virtueel aan een andere groep."

De christelijke onderwijsvakbond vindt het nog te vroeg om van een akkoord te spreken, zegt Koen Van Kerkhoven. Er zijn verdere afspraken nodig en een evaluatie van de voorbije maanden tijdens de coronacrisis: "Leerkrachten moeten vanaf september een zware koers fietsen. Het fietskader is klaar, maar de wielen en het stuur ontbreken nog", klinkt het.

Ook vraagt Van Kerkhoven voldoende werkingsmiddelen. "Men vraagt om te voorzien in afstandsleren en wij willen dat alle kansen geven. Maar dat betekent ook dat dat op een heel goede manier moet worden ontplooid. En dat daar ook alle middelen voor moeten worden aangereikt om dat mogelijk te maken."

Meest gelezen