Bufferen en laten indringen: de waterzuiveringssector toont hoe we beter met regenwater kunnen omgaan

Door de klimaatverandering komen ze steeds vaker voor: piekbuien waarbij op zeer korte tijd heel veel water uit de lucht valt en die wateroverlast veroorzaken omdat de riolering het niet aankan. Tegelijk is het grondwaterpeil zeer laag. Die droogte en wateroverlast aanpakken, vraagt een nieuwe denkwijze. Daarom lanceren Aquafin en Vlario een website met voorbeelden van een beter waterbeheer: Blauwgroenvlaanderen.be. Aquafin en Vlario zijn in Vlaanderen verantwoordelijk voor waterzuivering. 

We bouwen Vlaanderen dicht aan het tempo van zes voetbalvelden per dag. Water dat normaal in de grond dringt, valt nu op het dak en de parking en vandaar via de riolering en de beek in zee. Tegelijk hebben we drinkwater tekort als het een tijdje droog en warm is. We beseffen het eigenlijk allemaal: regenwater zomaar naar de zee laten vloeien, is niet meer van deze tijd.

Op de website Blauwgroenvlaanderen.be vinden steden en gemeenten, maar ook particulieren voorbeelden van beter waterbeheer. Voorbeelden van hoe regenwater beter gebufferd wordt en hoe publieke ruimten beter ingericht kunnen worden. De nieuwe website is een initiatief van waterzuiveringsorganisatie Aquafin en het rioleringsoverlegplatform Vlario. 

Regenwater zomaar afvoeren via de riolen is niet meer van deze tijd

Het feit dat er enkele weken geleden in de buurt van Overijse geen water meer uit te kraan kwam, heeft veel mensen doen schrikken. Nochtans was dit een logisch gevolg van het jarenlange waterbeleid in Vlaanderen. Door jarenlang meer op te pompen dan er insijpelt, putten we ons grondwater uit. Letterlijk. Vooral landbouw is de grootverbruiker, gevolgd door industrie en de huishoudens. 

De klimaatopwarming gaat alles nog verergeren: we krijgen meer lange droge periodes en het zal heviger regenen. Doordat de bodem in Vlaanderen in grote mate verhard is, kan het regenwater er niet insijpelen. Dat leidt enerzijds tot verdroging en anderzijds tot lokale wateroverlast. 

Bekijk hieronder een video waarin we u uitleggen hoe de cyclus van het grondwater precies werkt en waar het fout loopt:

Videospeler inladen...

Andere manier van denken nodig

Bij de inrichting van de publieke ruimte is dan ook een mindshift nodig om water de ruimte te geven die het nodig heeft. Een andere manier van denken. Veel steden en gemeenten hebben die al gemaakt, anderen (nog) niet. Vaak ontbreekt het aan kennis over wat er allemaal mogelijk is en dat is best veel.

Vlaams rioolwaterzuiveraar Aquafin en sectorvereniging Vlario krijgen er veel vragen over. Op de gloednieuwe website Blauwgroenvlaanderen.be bundelen ze een waaier aan voorbeelden: 

  • Bij de vernieuwing van de riolering in Berchem werd ingezet op infitratie van regenwater. In alle straten werd een poreuze infiltratiebuis aangelegd en parkeerstroken werden waterdoorlatend gemaakt. Wat vroeger een verhard plein was, is vandaag een groene ruimte.
  • In Diepenbeek moeten bedrijven hun dakoppervlak aansluiten op een buffersysteem voor regenwater. Ze nemen dit water nadien terug af voor hergebruik.
  • Het Wilgenpark in Eeklo was vroeger een grijze en onaantrekkelijke buurt. In 2017 ging er een halve hectare beton uit en kwam er groen in de plaats.
  • In Wilsele bij Leuven had het speelplein Kwadenhoek in het verleden te kampen met wateroverlast. Een ontwerp om het water te bufferen, vermindert dat probleem nu.
  • In een verkaveling in Beernem wordt alle regenwater ter plaatse gehouden. Er zijn buizen in de grond en een vijvertje langs waar het regenwater in de bodem kan dringen.

Aquafin en Vlario hopen dat deze voorbeelden inspirerend werken voor andere steden, gemeenten en tuinen.

Bekijk hier een bijhorende reportage van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen