Corona-epidemie verandert drugsconsumptie in Europa: meer alcohol, minder cocaïne

Minder cocaïne, meer alcohol. Dat zijn enkele van de bevindingen die het Europese Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving heeft gedaan in een rapport over de impact van de lockdownperiode op het drugsgebruik in Europa.

Volgens de voorlopige bevindingen van het waarnemingscentrum vertoonde het drugsgebruik in Europa in de eerste drie maanden van de coronapandemie over het algemeen een dalende lijn. Door de lockdownmaatregelen waren er minder sociale gelegenheden om drugs te gebruiken en de markt werd er ook door verstoord, waardoor de beschikbaarheid van sommige drugs verminderde.

Dat lijkt het meest op te gaan voor cocaïne en MDMA. Vooral het wegvallen van het nachtleven zorgde voor minder consumptie, wat bevestigd lijkt te worden door de analyses van het afvalwater in een aantal Europese steden. Er wordt wel meer alcoholconsumptie en gebruik van drugs op voorschrift gerapporteerd. "Een deel van de verklaring zou kunnen zijn dat gebruikers hun angst met betrekking tot de epidemie wilden bestrijden", suggereert het waarnemingscentrum.

Een gemengd beeld zien de Europese drugswatchers op vlak van cannabis. De beschikbare data lijken volgens het centrum te suggereren dat gelegenheidsgebruikers minder consumeerden, meer frequente gebruikers net meer. Er werd op internet alvast een stijging van het aantal zoekopdrachten over de verkoop en teelt van cannabis vastgesteld.

Versoepeling

Of het veranderende consumptiepatroon zich zal doorzetten, laat het Europese waarnemingscentrum in het midden. "Met het versoepelen van de lockdownmaatregelen en de terugkeer naar een nieuwe sociale realiteit blijft het onzeker of de geïdentificeerde veranderingen zich zullen doorzetten. Het zal meer tijd en onderzoek vergen om blijvende implicaties van de pandemie en bijhorende maatregelen op drugsgebruikers te verifiëren", aldus het rapport.

Voor deze studie deed het centrum beroep op de input van experts, virtuele gesprekken met professionals en ngo's en de resultaten van een online enquête over drugs waaraan meer dan 10.000 mensen deelnamen.

Meest gelezen