Google Maps

Subsidies voor zomerschool in Linter: “Voor kinderen die door corona leerachterstand hebben”

In Linter vindt tijdens de zomervakantie een zomerschool plaats voor kinderen die door de coronacrisis een leerachterstand hebben opgelopen. De gemeente krijgt daarvoor subsidies van de Vlaamse overheid.

De zomerschool wordt ingericht voor de leerlingen van de gemeenteschool in Wommersom en van de vrije basisscholen in Neer- en Drieslinter. “Het is gratis”, zegt burgemeester Marc Wynants (CD&V). ”Het is een project op maat dat we uitwerken voor kinderen die getroffen zijn door de coronamaatregelen en daardoor een leerachterstand opgelopen hebben. Er kunnen maximum 14 leerlingen deelnemen want we moeten natuurlijk ook leerkrachten en vrijwilligers vinden om die zomerklassen te kunnen geven.”

Individuele begeleiding

Tijdens de zomerschool krijgen de leerlingen in de voormiddag individuele begeleiding voor de leergebieden waar de leerlingen het moeilijker mee hebben, de nadruk zal vooral liggen op wiskunde en taal. Elke leerling krijgt een traject op maat en wordt daarin begeleid door ervaren leerkrachten gecombineerd met leerkrachten die pas afgestudeerd zijn. Per begeleider zullen er 3 tot 4 leerlingen voorzien worden, zo is er ruimte genoeg voor individuele vragen.

In de namiddag wordt er dan gewerkt met ateliers en workshops. Hier ligt de nadruk op het bijbrengen van schoolse vaardigheden op een speelse manier. Er zal ook aandacht zijn voor de socio-emotionele ontwikkeling. Om de zomerschool te kunnen inrichten deed de gemeente Linter een subsidieaanvraag, de Vlaamse overheid keurde die goed. De zomerschool wordt georganiseerd van  3 augustus tot en met 14 augustus in het ontmoetingscentrum De Linde.

Meest gelezen