@Pieter Geerts

Erik Wieërs wordt nieuwe Vlaamse bouwmeester

De Vlaamse regering heeft Erik Wieërs aangesteld als nieuwe Vlaamse bouwmeester. Hij is de opvolger van Leo Van Broeck, en zal de functie 5 jaar waarnemen. Wieërs verdiende zijn sporen als architect en is medeoprichter van het Antwerpse architectenbureau Collectief Noord.

Erik Wieërs studeerde in 1987 af als architect aan de Universiteit Antwerpen (UA). Vervolgens behaalde hij in 1991 een licentiaat in de wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit Brussel.  Hij is verbonden aan de faculteit Ontwerpwetenschappen van de UA en was tussen 2004 en 2006 ook gastdocent aan de TU Delft. 

In 2001 richtte Wieërs mee het Collectief Noord op, een architectenbureau dat gevestigd is in de Antwerpse wijk Seefhoek.  Hij is geïnteresseerd in de maatschappelijke dimensie van architectuur en bouwde onder meer expertise op rond collectief wonen. 

De Vlaamse regering heeft Erik Wieërs voor vijf jaar aangesteld als opvolger van Leo Van Broeck. Van Broeck gaf zijn functie een nieuwe invulling en wees onder meer op de impact van onze manier van wonen op klimaat en leefkwaliteit. Bij de zoektocht naar zijn opvolger stelde de regering duidelijk dat de bouwmeester zich moet terugplooien op zijn kerntaken. Dat is onder meer het bijstaan van Vlaanderen en steden en gemeenten bij het ontwerpen van gebouwen en inrichten van publieke ruimte. 

Meest gelezen