Leuven haalt beeld van koning Leopold II weg uit nis stadhuis

De stad Leuven heeft beslist om het beeld van Leopold II weg te halen uit de nis van het stadhuis. De beslissing past in een breder traject van dekolonisatie, waarin de stad de geschiedenis van de kolonisatie voor de huidige en toekomstige generaties wil duiden en rechtzetten.

“Het beeld weghalen heeft ook een menselijke impact. We erkennen hiermee dat er ook vandaag nog mensen gevolgen dragen van die geschiedenis. De discriminatie in het onderwijs, op de woning- en arbeidsmarkt is het resultaat van een ongelijkheidsdenken dat ook mee aan de basis lag van het kolonialisme. Wij kiezen voor de weg van de verbinding en werken aan een Leuven waarin iedereen zich thuis voelt ”, zeggen schepen van Diversiteit Lalynn Wadera (SP.A.) en schepen van Gelijke Kansen Lies Corneillie (Groen).

Actueel erfgoed

Ook schepen van Onroerend Erfgoed Carl Devlies (CD&V) staat achter de beslissing: “Het beeld is een stille getuige van het 19e-eeuwse tijdsbeeld. Maar de perceptie hiervan staat niet stil. Door het beeld van Leopold II weg te halen, geven we een actuele invulling en betekenis aan de koloniale tijd. We dragen zorg voor ons verleden en ons erfgoed, maar zien het graag in het juiste perspectief. In nauw overleg met de dienst Onroerend Erfgoed en een steenexpert wordt het beeld deskundig verwijderd zonder het te beschadigen. Ook wordt de voorgeschreven procedure van toelating voor een handeling aan een beschermd onroerend erfgoed gevolgd. Het beeld zal bewaard worden in het stadhuis.”

Dekolonisatie

Het weghalen van het beeld, aan de achterzijde van het stadhuis, is een klein onderdeel van een bredere aanpak waar de stad Leuven meer context en debat wil rond beelden en geschiedenis.  Het dekolonisatiestraject loopt al meer dan een jaar. Binnen dit traject werkt de stad samen met het Leuvense middenveld aan acties om de koloniale geschiedenis, en de denkbeelden die ernaar verwijzen, een plaats te geven in de samenleving. Dat kan zoals nu, door het weghalen van een beeld. Daarnaast voert de stad onder de noemer "Leuven zonder Racisme" al jaren een antiracismebeleid. 

Meest gelezen