Foto: Stad Leuven

Leuven stelt droogteplan op: "Ontharding staat hierin centraal" 

Het Leuvense stadsbestuur heeft een droogteplan opgesteld met 23 actiepunten. Ontharding, het openbreken van grote stenen oppervlaktes, staat hierin centraal om de stad te wapenen tegen lange periodes van droogte.

Dat er de voorbije jaren heel wat droge periodes waren, hoeft niet gezegd. Meer en meer steden en gemeenten stellen dan ook een droogteplan op om ervoor te zorgen dat er zich in de toekomst geen grote droogteproblemen voordoen. Gisteren stelde Leuven zijn droogteplan voor. Daarvoor werkte de stad samen met met Sumaqua, een hoogtechnologische spin-off van de KU Leuven.

We willen van verschillende straten groene woonerven maken

Dirk Vansina, schepen Leuven (CD&V)

"Leuven zet al langer in op een integraal waterbeleid, maar wil nu een versnelling hoger schakelen", zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V). "Daarom hebben we een droogteplan uitgewerkt waarin ontharding, het openbreken van grote stenen oppervlaktes, het belangrijkste actiepunt wordt. We zijn daar nu al volop mee bezig, maar we gaan dat verder maximaal uitwerken. Zo zullen de Tweekleinewegenstraat en de Prinses Lydialaan groene woonerven worden, waar in de groene bermen het water kan infiltreren. Ook de parkeerplaatsen en de toegang tot de inritten zullen uit een waterdoorlatende verharding en/of grasdallen bestaan." 

Leuvenaars worden uitgedaagd

De stad gaat ook een sensibiliseringscampagne opzetten om alle Leuvenaars bij het plan te betrekken. "Samen met de Leuvenaars willen we het verschil maken", verduidelijkt Vansina. "Daarom gaan we iedereen ook aanmoedingen om zelf initiatief te nemen. Dat zullen we doen met subsidies voor onder andere ontharding van voortuinen, het aanleggen van een groendak, een geveltuin of regenwaterput."

Werfwater voor inwoners

Daarnaast zullen alle aannemers in het Leuvense verplicht worden om werfwater op te vangen in een opvangbak, waarbij een aftapkraantje wordt geïnstalleerd, waar de Leuvenaars of stadsdiensten water kunnen aftappen. "Met dat water kunnen mensen hun planten of moestuin begieten”, zegt schepen David Dessers (Groen). “Momenteel recupereert onze groendienst al grondwater van de werf aan het Martelarenplein voor het begieten van jonge bomen in de stad. Op die manier voorkomt de stad dat spaarzaam drinkwater gebruikt moet worden om planten te bewateren.”

Meest gelezen