Meer aandacht voor economie en statistiek in middelbaar onderwijs, BSO krijgt eindtermen kunst en cultuur

De Vlaamse regering heeft de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het middelbaar onderwijs goedgekeurd. Een definitieve beslissing is het wel nog niet, experts kunnen nog hun zeg doen.

Eindtermen, dat zijn zowat de doelstellingen van het onderwijs. Er staat in wat een leerling minimaal moet kennen en kunnen op het einde van de rit, of die nu in het algemeen (ASO), technisch (TSO) of beroepssecundair onderwijs (BSO) les volgt. Nu heeft de Vlaamse regering de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad (van het derde tot het zesde middelbaar) principieel goedgekeurd. 

We leggen de lat serieus hoger

"Dit is een eerste belangrijke stap in een beslissingsproces. Er moeten nog veel stappen volgen. Duidelijk en nieuw is dat we de lat serieus hoger leggen," zegt minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA).

"Het geheel vormt een uitbreiding, verdieping en verbreding van de vorming van al onze leerlingen in BSO, TSO en ASO," gaat Weyts verder. Er ligt meer nadruk op economische kennis, op digitale vaardigheden, op goed leren omgaan met data en statistieken. Ook wetenschappen en techniek, de zogenoemde STEM-vaardigheden, zijn belangrijk.

Opvallend: voor het eerst zijn er eindtermen voor kunst en cultuur vastgelegd voor het BSO. "Dat is daar op zijn plaats," zegt Weyts, "maar het wordt wel op een andere, praktische manier gegeven dan in het ASO, waar het abstracter gebeurt."

Experts voelen zich buitenspel gezet

Meer dan 200 experts hebben twee jaar aan deze eindtermen gewerkt. De minister van onderwijs volgt hun voorstellen niet helemaal en daar zijn de experts niet tevreden mee. De discussie gaat vooral over het "gewicht" van de algemene vorming in het TSO en BSO. 

TSO en BSO geven algemene vorming vanuit concrete toepassing; ASO vanuit kennis

Ben Weyts: "De praktische en technische vakken in het TSO en BSO dreigden in het gedrang te komen. De kennisvereisten die daar werden opgelegd waren quasi dezelfde als die voor het ASO. Dan zou het onderscheid tussen die richtingen vervagen.  We moeten de specificiteit van elke onderwijsvorm erkennen. Daarom is er een lichte aanpassing gebeurd."  

"Ook in BSO en TSO heb je een algemene vorming nodig, maar die ga je meer vanuit een concrete toepassing geven, in het ASO is er dan weer meer oog voor het kennisaspect", argumenteert Weyts.  Neem nu fysica: in het ASO wordt dat vak abstracter ingevuld; in het TSO met concrete toepassingen bijvoorbeeld uit de thermodynamica en constructieleer.

Nieuw advies van experts

Dit is een eerste versie van de eindtermen. De Vlaamse regering krijgt nog advies van verschillende instanties en experts. "Het is niet slecht dat er discussie is," zegt Weyts. Volgens onderwijsspecialiste Elisabeth Meuleman van oppositiepartij Groen is de minister hiermee "teruggefloten".  

De tijd dringt wel: de eindtermen voor de eerste graad van het middelbaar onderwijs zijn dit schooljaar van kracht geworden, de nieuwe voor de tweede graad moeten in september 2021 ingaan; die voor de derde graad in september 2023.

Meest gelezen