Per dag verdwijnt gemiddeld 7 hectare open ruimte in Vlaanderen 

In Vlaanderen verdwijnt opnieuw meer open ruimte. Dat zegt oppositiepartij Groen. De partij baseert zich op cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel. Vorig jaar is in Vlaanderen per dag gemiddeld zeven hectare open landschap bebouwd. Dat is 30 procent meer dan het jaar daarvoor. Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege van Groen waarschuwt dat deze trend de uitdroging van de bodem in de hand werkt. Ze roept minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) op om de betonnering van Vlaanderen een halt toe te roepen. 

"Wij vragen dat er een wettelijk kader komt dat ervoor zorgt dat bouwen in de open ruimte niet meer kan", zegt Schauvliege in "De ochtend" op Radio 1. "De Vlaamse regering heeft dit al heel lang aangekondigd, maar dat komt er maar niet. Het is nochtans heel belangrijk, zeker in strijd tegen de droogte. Elke druppel water die op beton valt, komt niet in onze bodem terecht en zo droogt de bodem uit. Het blijft zo heel moeilijk om de droogte te bestrijden."

Open ruimte wordt nog altijd ingepalmd om te wonen, maar ook door bedrijven, wegen en infrastructuur. "Het is een echte betonversnelling in plaats van een betonstop", zegt het oppositielid. "Die 7 hectare is het saldo. Er komt dus geen open ruimte bij."

De Vlaamse Confederatie Bouw nuanceert deze cijfers. "Het gaat niet alleen om gebouwen en wegen, maar ook om tuinen, parken, sportterreinen en recreatiedomeinen die in open ruimte worden aangelegd", zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw. "Zelfs indien landbouwgronden worden ingenomen door tuinen of hobbypaarden worden die percelen van open ruimte verplaatst naar ruimtebeslag in de statistieken."

Bouwshift

Schauvliege klaagt aan dat minister Demir nog geen werk heeft gemaakt van een beleidskader om de bouwshift te realiseren. "Het enige initiatief dat al op tafel lag, is een slecht decreet, het instrumentendecreet, dat volgens experts het omgekeerde doet van wat we willen namelijk bouwen in de open ruimte bevorderen in plaats van verminderen", zegt ze. 

In afwachting van het wettelijk kader willen wij dat er gestopt wordt met bouwen in afgelegen open ruimte.

Mieke Schauvliege, Vlaams Parlementslid Groen

Volgens Schauvliege moet het instrumentendecreet worden aangepast. "In afwachting van het wettelijk kader willen wij dat er gestopt wordt met bouwen in die afgelegen open ruimte die we broodnodig hebben in de strijd tegen de droogte." 

Beluister hier het interview met Mieke Schauvliege van Groen:

De nieuwe Vlaamse Bouwmeester Erik Wieërs vindt ook dat er snel werk moet gemaakt worden van een bouwshift. Dat betekent minder open ruimte inpalmen en meer bijbouwen in de kernen die al bestaan en waar voorzieningen zoals gas, elektriciteit, openbaar vervoer en winkels al aanwezig zijn.

Het is ook een kans om die dorpskernen te vernieuwen en te herbestemmen.

Vlaamse Bouwmeester Erik Wieërs

"Ik denk dat bij experts al veertig jaar de idee leeft dat ons ruimtelijke ordeningmodel niet ideaal is", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1. Maar hij denkt dat de bouwshift ook kansen biedt om nieuwe architectuurprojecten op te zetten. "Dit betekent niet dat we in alle dorpskommen torens gaan zetten. Het is ook een kans om die dorpskernen te vernieuwen en te herbestemmen."

Beluister hier het eerste interview met de pas aangestelde Vlaamse Bouwmeester Erik Wieërs:

@Pieter Geerts

Intussen wordt twee derde van de nieuwe woonprojecten op bestaande sites gebouwd. 

Vlaamse Confederatie Bouw

Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw nemen nieuwe woonprojecten steeds minder bijkomende ruimte in beslag. "In de laatste 10 jaar stellen we een duidelijk dalende trend vast in het bodemgebruik voor wonen. Tussen 2010 en 2019 daalde dat bodemgebruik met 21 procent", laat de Vlaamse Confederatie Bouw weten.

"We verwachten dat de dalende trend in bodemgebruik zich zal doorzetten. Want intussen wordt twee derde van de nieuwe woonprojecten op bestaande sites gebouwd. En valt bijgevolg onder hergebruik van harde bestemmingen. Daarvoor werden dus geen bijkomende percelen ingenomen. Daarnaast is sloop en heropbouw al een hele tijd in zwang. En elke gesloopte woning wordt gemiddeld vervangen door meer dan 2 wooneenheden."

Meest gelezen