Franstalige jeugdrechters laten alle minderjarigen gaan uit protest tegen personeelstekort

De Franstalige jeugdrechters ontvangen sinds vanmorgen geen minderjarige verdachten meer op hun kabinet. Ze stuurden vorige week een brief naar minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om het gebrek aan personeel aan te kaarten en dreigden ermee alle minderjarige verdachten vrij te laten indien ze geen gehoor kregen. “We hebben tot op de dag van vandaag geen reactie gekregen”, zegt jeugdrechter Michèle Meganck. “Alle minderjarigen die sinds zondagavond worden opgepakt, worden dus vrijgelaten.”

Dat de griffies van de rechtbanken in Brussel kampen met personeelstekort is al langer een probleem in Brussel. Maar de Franstalige jeugdrechtbank is de beloftes van het kabinet-Geens beu en onderneemt actie.

“We hebben besloten om ons te concentreren op de minderjarigen die zich in een precaire toestand bevonden en op de afspraken die reeds gepland staan in lopende dossier”, zegt jeugdrechter Michèle Meganck. “We kunnen met twee mensen niet blijven het werk van vier personen uitvoeren. Alle minderjarigen die zondagavond, - nacht en maandag werden opgepakt, worden niet ontvangen op ons kabinet. Ze worden dus vrijgelaten.” 

De jeugdrechters zijn van plan hun actie vol te houden tot er een overleg plaats vindt met het kabinet van minister van Justitie Koen Geens. “Ik heb opgevangen dat er een overleg gepland staat”, zegt Meganck. “Maar ik heb nog geen datum, uur of locatie gehoord. En intussen loopt onze agenda vol.”

"We zijn ons bewust van de situatie"

Geens beseft dat er een groot personeelstekort is, maar laat via zijn woordvoerster weten dat er versterking is toegezegd. “De situatie van het gerechtspersoneel bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel is inderdaad ernstig” zegt Sieghild Lacoere. “De bezetting bedraagt momenteel 79 procent. We zijn ons bewust van de situatie, maar er is versterking toegezegd." 

"Zo zijn er voor rechtbank in Brussel 45 procedures lopende voor griffiers en 21 vacatures voor ander administratief gerechtspersoneel die opgestart werden in de vacatureplannen van 2019.  Met die 66 plaatsen zou het gerechtspersoneel op 90 procent van zijn kader uitkomen. De invulling van die statutaire vacatures verloopt moeilijk en trager dan gehoopt. Bovendien wordt de rechtbank geconfronteerd met veel ziekteafwezigheden en is er een groot aantal vertrekkers."

"Om de situatie te verhelpen voor de meest dringende noden is in maart afgesproken om 17 contractuele plaatsen toe te kennen. Die wervingen kunnen sneller gebeuren dan een statutaire werving.  Daarnaast is voorzien om 13 hogere functies toe te kennen aan aanwezig gerechtspersoneel om de plaatsen van griffier te kunnen invullen.”

Al 1 minderjarige vrijgelaten

Die uitleg voldoet niet voor jeugdrechter Michèle Meganck. “Ze zeggen al vijf jaar dat er versterking komt. Tegen dat die er zijn, zijn wij met pensioen.”

Door de actie werd vandaag al minstens één minderjarige vrijgelaten die normaal ter beschikking had gesteld moeten worden van de jeugdrechter. “Het aantal minderjarigen dat bij ons wordt voorgeleid, verschilt van dag tot dag in functie van de lopende onderzoeken en de arrestaties die worden uitgevoerd. Alle minderjarigen die nu door de actie worden vrijgelaten, zullen wel een uitnodiging krijgen om later verhoord te worden, wanneer er plaats is in onze agenda”, aldus de jeugdrechter.

Meest gelezen