Videospeler inladen...

Koning Filip betuigt "diepste spijt" voor Belgische wandaden in Congo

In een brief aan de Congolese president Félix Tshisekedi ter gelegenheid van de 60e verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid betuigt koning Filip zijn "diepste spijt" voor de wandaden die tijdens het bewind van Leopold II en de koloniale periode zijn aangericht. "Ik houd eraan mijn diepste spijt te betuigen voor die wonden uit het verleden. Wonden die weer pijnlijk voelbaar worden", klinkt het. De brief komt enigszins onverwacht. Filip is de eerste Belgische koning die zich uitspreekt over Congo. 

"Deze geschiedenis bestaat uit gemeenschappelijke verwezenlijkingen, maar ook uit pijnlijke episoden. Ten tijde van Congo-Vrijstaat (toen Congo onder het persoonlijke bewind van koning Leopold II stond, red.) werden geweld- en gruweldaden gepleegd die op ons collectieve geheugen blijven wegen."

Ik houd eraan mijn diepste spijt te betuigen voor die wonden uit het verleden. Wonden die weer pijnlijk voelbaar worden 

Koning Filip

"Gedurende de daaropvolgende koloniale periode werd eveneens leed veroorzaakt en zijn vernederingen toegebracht. Ik houd eraan mijn diepste spijt te betuigen voor die wonden uit het verleden. Wonden die ­tegenwoordig weer pijnlijk voelbaar worden door daden van discriminatie, nog te sterk aan­wezig in onze samenleving", schrijft koning Filip.

Koning Filip samen met de Congolese president Felix Tshisekedi in 2019
BELGA

Met zijn spijtbetuiging erkent ­de koning volgens de kranten dat er een relatie is ­tussen de historische onderdrukking van de Congolezen destijds en het huidige racisme tegen Afro-Belgen. De bewoording "diepste spijt" haalde het op "excuses", omdat die eerste omschrijving meer duidt op een persoonlijk gevoel bij koning Filip. Het heeft ook minder juridische draagwijdte dan offi­ciële verontschuldigingen.

Twee weken geleden al besliste het federaal parlement dat een parlementaire commissie zich moet buigen over het Belgische koloniaal verleden. Daar verwijst koning Filip in zijn brief ook naar. "Ik moedig de reflectie aan die in ons parlement wordt aangevat om definitief met het verleden in het reine te komen." Een en ander kwam in een stroomversnelling door de recente protesten tegen racisme en het debat rond de beelden van onder andere Leopold II.

LETTERLIJK: De brief van koning Filip

“Bij de zestigste verjaardag van de onafhankelijkheid van de Democratische Republiek Congo houd ik eraan u, en het Congolese volk, mijn hartelijkste gelukwensen aan te bieden.

Deze verjaardag is een uitstekende gelegenheid om onze vriendschappelijke banden te herbevestigen. Wij verheugen ons over de intense samenwerking tussen onze beide landen in verschillende domeinen, en in het bijzonder op het medische vlak. Vandaag vergt de pandemie al onze aandacht bovenop alle andere uitdagingen. Het bevoorrechte partnership tussen België en Congo is een sterke troef om daar het hoofd aan te bieden. Ter gelegenheid van uw nationale feestdag wil ik ons engagement in dit partnerschap bevestigen.

Om onze banden te versterken en de vriendschap tussen onze landen te verdiepen, moeten we in alle openheid en sereniteit met elkaar kunnen spreken over onze lange gezamenlijke geschiedenis. 

Deze geschiedenis bestaat uit gemeenschappelijke verwezenlijkingen, maar ook uit pijnlijke episoden. Ten tijde van Congo-Vrijstaat werden geweld- en gruweldaden gepleegd die op ons collectieve geheugen blijven wegen. Gedurende de daaropvolgende koloniale periode werd eveneens leed veroorzaakt en zijn vernederingen toegebracht. Ik houd eraan mijn diepste spijt te betuigen voor die wonden uit het verleden. Wonden die tegenwoordig weer pijnlijk voelbaar worden door daden van discriminatie, nog te sterk aanwezig in onze samenleving. Ik zal blijven strijden tegen alle vormen van racisme. Ik moedig de reflectie aan die in ons parlement wordt aangevat om definitief met het verleden in het reine te komen. 

We moeten naar de toekomst kijken in een geest van samenwerking en wederzijds respect om de mondiale uitdagingen aan te pakken. De strijd voor de menselijke waardigheid en voor een duurzame ontwikkeling vraagt dat we onze krachten bundelen. Deze ambitie koester ik voor onze beide landen en beide continenten, Afrika en Europa.

Door de huidige omstandigheden kan ik helaas niet naar uw mooie land reizen, dat ik graag beter zou leren kennen. Ik hoop dat ik daar spoedig de gelegenheid toe krijg.”

Bekijk hier het verslag van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen