Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu

Druggebruik tijdens corona: minder partydrugs zoals cocaïne, méér cannabis

Tijdens de coronacrisis is er minder partydrugs gebruikt zoals cocaïne en XTC, maar meer cannabis. Dat blijkt uit een online bevraging bij meer dan 5700 Belgen van het wetenschappelijk instituut Sciensano. "Dat is wellicht te wijten aan de veranderde omstandigheden: het nachtleven viel stil en het was moeilijk om nog vrienden te zien", zegt onderzoeker Luk Van Baelen.

Tijdens de coronacrisis viel het gewone leven even helemaal stil: geen nachtleven, geen feestjes, en geen of amper vrienden zien. En dat had ook gevolgen voor het druggebruik, zo blijkt uit een online bevraging van het wetenschappelijk instituut Sciencano. In totaal werden 5.764 Belgen bevraagd die al aangaven zelf drugs te gebruiken. Van de totale steekproef kwam bijna drie vierde uit Vlaanderen, en drie vierde van de ondervraagden identificeerde zichzelf als man.

In het algemeen is het druggebruik tijdens de coronacrisis gedaald. De grootste daling was er bij ecstacygebruikers. Daar gaf 60 procent aan minder te gebruiken. Maar de daling is ook zichtbaar bij amfetaminegebruikers en cocaïnegebruikers. Een vijfde van de bevraagden gaf zelfs aan helemaal gestopt te zijn met drugs. Bij de cocaïnegebruikers ging dat bijna om de helft. Enkel voor cannabis - wiet en hasj - is er géén daling. Bij wiet is er zelfs sprake van een lichte stijging, het hasjgebruik bleef stabiel. Bij alcoholgebruik was er ook een daling, maar minder sterk dan bij de zogenoemde 'partydrugs'. En meer dan een vierde van de alcoholgebruikers gaven ook aan méér te drinken tijdens de coronacrisis, dan daarvoor.

Doordat mensen niet meer konden uitgaan en het moeilijk was om vrienden te zien, waren er minder redenen om drugs te gebruiken

Luk Van Baelen, onderzoeker Sciensano

De algemene daling had alvast niks te maken met het aanbod op de markt, zeggen de onderzoekers. Die bleef namelijk grosso modo hetzelfde, en ook de prijzen bleven onveranderd. De oorzaak ligt ergens anders. "Het is wellicht te wijten aan de omstandigheden die veranderd zijn", zegt onderzoeker van Sciensano Luk Van Baelen. "Er is natuurlijk geen uitsluitsel te geven, maar we kunnen enkel maar vaststellen dat het nachtleven stilviel, dat mensen niet meer konden uitgaan en dat het moeilijk was om nog vrienden te zien. Mensen hadden daardoor minder redenen om drugs te gebruiken. En dat heeft ervoor gezorgd dat mensen minder drugs gingen aankopen en gebruiken."

Wie vragen heeft over druggebruik, kan de Druglijn contacteren via telefoon op 078 15 10 20,  of via mail of chat op de website druglijn.be .

Meest gelezen