Copyright © 2009 Tom Linster

Salamanders floreren in het Drongengoed, zelfs de zeldzame kamsalamander

De salamanders doen het goed in het Drongengoed. Dat blijkt uit de telling die Natuur en Bos er in het voorjaar hield. Het aantal gevangen salamanders en het aantal gevangen salamandersoorten waren hoog. De resultaten waren zelfs beter dan vorig jaar. Dat toont aan dat de leefomstandigheden voor de salamander er gunstig zijn en dat het beheer van het gebied en de poelen op de goede weg zit.

De monitoring door Natuur en Bos vond plaats van midden maart tot midden april. In elke poel werden twee keer fuiken uitgezet op twee verschillende momenten. “Met onze fuiken hebben we op verschillende momenten in 21 poelen in totaal 2564 salamanders gevangen, waarvan 18 kamsalamanders. In 3 van de 21 poelen werd de kamsalamander aangetroffen”, legt coördinator Lien Bastiaenssens uit. “Dat is zeer goed nieuws. Aan de hand van het individuele buikpatroon proberen we nu de meest zeldzame, de kamsalamanders, individueel te identificeren.”  

Veel verschillende soorten

In het Drongengoed worden alle watersalamandersoorten die in Vlaanderen leven aangetroffen: de alpenwater-, kleine water-, vinpoot- en kamsalamander. In aantallen stak de alpenwatersalamander met kop en schouders boven de anderen uit.  

Natuur en Bos

Kamsalamander dan toch geen spookpopulatie

Vooral het feit dat de kamsalamander het goed doet is hoopgevend.  De kamsalamander is de meest bedreigde en meest zeldzame van de salamanders. De soort geniet internationale bescherming. Kamsalamanders danken hun naam aan de getande rugkam die de mannetjes in het voorjaar ontwikkelen. Een belangrijk kenmerk is ook de oranje buik met daarop zwarte vlekken. De kamsalamander is een grote salamander die een lengte kan bereiken van wel 18 cm.

Vorig jaar vonden we maar 2 kamsalamanders, nu al zeker 18. Dat is zeer bemoedigend

Coördinator Lien Bastiaenssens van Natuur en Bos

“We zijn hier blij mee omdat de resultaten van vorig jaar erg waren tegen gevallen. Toen hadden we slechts 2 kamsalamanders gevonden, elk in een andere poel, en vreesden we ervoor dat we met een zeer kleine spookpopulatie te maken hadden", legt Bastiaenssens uit. "Een spookpopulatie is een populatie die er wel nog is maar die niet meer aan voortplanting doet. Het feit dat we dit jaar met zekerheid 18 verschillende individuen hebben gevangen en dit in 3 verschillende poelen geeft ons weer hoop.” 

Verder bouwen aan een poelennetwerk

In de toekomst worden nog verschillende extra poelen aangelegd zodat er verder kan gewerkt worden aan een kwalitatieve leefomgeving voor deze dieren. Met grondboringen wordt gezocht naar geschikte locaties voor poelen.  

Meest gelezen