Assenede mosselgemeente? Archeologen ontdekken twee waterputten met daarin mosselen en schaaldieren

In Assenede hebben archeologen bewijzen gevonden die aantonen wat het dieet was van de Assenedenaar in de middeleeuwen. Verrassend genoeg blijken schaaldieren en mosselen bovenaan de lijst te staan. 

Tijdens opgravingen op de site waar een nieuwe school komt voor Het Ooievaarsnest hebben archeologen een bijzondere ontdekking gedaan. Niet alleen troffen ze een middeleeuwse boerderij aan, ze vonden ook twee waterputten met daarin mosselen en schaaldieren.

“We hebben twee prachtige waterputten ontdekt uit de dertiende eeuw, wat aantoont dat er in de middeleeuwen op deze plaats bewoning was, vermoedelijk een boerderij”, zegt Floris Beke, projectmanager van RAAP, dat de opgravingen in goede banen leidt.

Zee in Assenede

Archeoloog Floris Beke verklaart waarom er mosselen te vinden zijn in Assenede: “In de late middeleeuwen werden de dijken niet goed onderhouden, voornamelijk door oorlogen en pestepidemieën. Zo is de zee doorgebroken tot in Assenede, en kregen we hier mosselen en andere schaaldieren.”

Assenede een stad?

Assenede had er mogelijk helemaal anders uitgezien mochten de dijken het niet begeven hebben. “Doordat de zee doorbrak werd ook veel landbouwgrond onbruikbaar”, zegt Beke. Doordat de landbouwgronden verloren gingen aan de zee, moesten mensen andere voedselbronnen zoeken om te overleven. Daarom schakelden ze over op mosselen en schaaldieren. Maar dat had ook andere gevolgen. Omdat er veel landbouwgrond verdween, verloor de streek ook heel wat handel en dat remde de groei van Assenede.  

Meest gelezen