Foto: Chris Mouton

Fanfares erkend als immaterieel cultureel erfgoed: “Het is meer dan hoempapa of dorpsmuziek”

De fanfarecultuur is toegevoegd aan de Inventaris van het Vlaamse Immaterieel Cultureel Erfgoed. Dat is een lijst van culturele gebruiken of tradities die belangrijk genoeg zijn om aan de volgende generaties door te geven. De fanfaristen zijn blij met de erkenning: “We doen hard ons best om boven de dorpsmuziek uit te stijgen.”

De fanfare maakte het muziekverenigingsleven toegankelijk voor iedereen. Het is een sociale plek waar mensen, ongeacht leeftijd, gender of achtergrond, samenkomen om muziek en plezier te maken. Voor de muzikanten is deze erkenning dan ook een opsteker. “Soms leeft nog het beeld van de dorpsfanfare die op café zit en hoempapamuziek speelt, terwijl we toch heel wat meer doen”, zegt Bavo De Paepe van fanfare KFO Volksopbeuring Massemen.

Hoger niveau

Fanfares zijn onlosmakelijk verbonden met het lokale culturele leven, maar gaan ondertussen ook internationaal. De fanfarecultuur leeft en blijft evolueren, gaat De Paepe verder. “We proberen de fanfare echt op de kaart te zetten door aan wedstrijden deel te nemen en concerten te spelen op niveau. Het is echt niet alleen maar de rondtrekkende fanfare bij dorpsfeesten.”

Niet zo sexy

Anno 2020 telt Vlaanderen iets meer dan driehonderd fanfares, waarin duizenden muzikanten samenkomen om zich artistiek te ontplooien. Door het oubollige imago hebben sommige orkesten wat moeite om jonge leden aan te trekken: “Het is niet zo sexy, maar we proberen er wel aan te werken”, legt Bavo De Paepe uit. “Daarom is deze erkenning als erfgoed ideaal om ons weer op de kaart te zetten.”

Dankzij Adolphe Sax

Een fanfare is een orkest met koperblazers - waaronder heel wat saxhoorns, zoals de bugel –, saxofoons en slagwerk. Deze orkestvorm ontstond in de Lage Landen. De innovaties van Adolphe Sax, zoals de saxhoorns en de saxofoons, droegen vanaf het midden van de 19e eeuw bij tot de typische bezetting, de unieke klankkleur en het grote succes. 

kasto80

Meest gelezen