Ger Loeffen

Nederland schrapt "man" of "vrouw" op identiteitskaart

Over enkele jaren zal op Nederlandse identiteitskaarten niet langer staan of iemand een man of een vrouw is. De regering wil op die manier tegemoetkomen aan mensen die zich geen man of vrouw voelen. 

De geslachtsaanduiding wordt pas in 2024 of 2025 geschrapt op de identiteitskaarten, omdat de kaarten dan sowieso zouden veranderen. Op die manier zijn de kosten voor deze aanpassing "beperkt", zegt bevoegd minister voor Emancipatie Ingrid van Engelshoven.

Belangenorganisaties hebben lang gepleit voor deze aanpassing. Ze zijn dan ook gelukkig met de plannen en noemen het "geweldig nieuws voor mensen die dag in, dag uit problemen ondervinden van die categorie geslacht op hun identiteitsbewijs". Het schrappen biedt volgens hen een oplossing aan mensen die aan loketten, in de trein of aan de grens telkens weer onnodige en indiscrete vragen krijgen over hun geslacht.

Internationale paspoorten behouden voorlopig wel een geslachtsaanduiding. Het kabinet wil afwachten of andere landen van de sekseregistratie af willen. Duitsland heeft al langer een identiteitskaart zonder de aanduiding "man" of "vrouw".

Ons land?

In ons land staat er wel nog een geslacht op de identiteitskaart, al kunnen mensen dat geslacht wel laten aanpassen. Het Grondwettelijk Hof besliste midden vorig jaar dat ook "X" een mogelijkheid moet worden. Voorlopig is dat nog niet het geval. 

Meest gelezen