Plotse stijging lood in bloed kinderen die vlak bij Umicore-fabriek (Hoboken) wonen: "Doe uitstapjes buiten wijk"

Kinderen die in de buurt van de Umicore-fabriek in Hoboken wonen, hebben veel meer lood in hun bloed dan een half jaar geleden. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Een langdurige blootstelling aan lood kan schade aan het zenuwstelsel, gedragsproblemen en verminderde intelligentie veroorzaken.

Al decennialang wordt het loodgehalte in het bloed van kinderen uit de wijken nabij Umicore gemeten. Het gaat dan om de wijken Moretusburg en Hertogvelden in Hoboken. Al jarenlang is de trend dalend. Bij de vorige meting eind vorig jaar lag het gemiddelde nog op ongeveer 3 microgram lood per deciliter bloed, de veilige grenswaarde is 5 microgram.

Maar bij de recente meting ligt het gemiddelde op 6 microgram. Bij twintig kinderen ligt de waarde hoger dan 10, vier van hen hebben zelfs meer dan 20 microgram lood per deciliter bloed in hun lichaam. "Dat is een blootstelling die we naar beneden moeten zien te krijgen", zegt Vera Nelen, voorzitter van de medische werkgroep in Hoboken.

"Een acuut gevaar is er niet. Maar we weten dat lood ook bij lagere gehalten een negatieve invloed kan hebben op het ontwikkelende zenuwstelsel van kinderen, zeker wanneer de blootstelling op zo'n niveau langdurig is."

Lockdown

Het is nu zoeken naar een verklaring van de plotse stijging. Een mogelijke verklaring voor de forse toename van het lood in het bloed van de kinderen is de felle zuidwestenwind van het afgelopen voorjaar die het stof uit de fabriek deed opwaaien richting de woonwijken. En sinds de lockdown van half maart zitten de kinderen ook bijna dag en nacht thuis, wat meer kans geeft op blootstelling.

De medische werkgroep in Hoboken raadt families met kinderen aan om deze zomervakantie een uitstap buiten de wijk te maken.  "Dat hoeft niet ver te zijn. Het is al beter om juist buiten te wijk te gaan wandelen dan om continu in de wijk te verblijven. Je kan dus gaan fietsen of wandelen in een park dichtbij."

Meest gelezen