Mensen zoeken verkoeling in de fonteinen van de Jardins du Trocadéro tijdens de hittegolf in juli 2019.
Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Sinds jaren 50 wereldwijd almaar meer en langere hittegolven en die trend versnelt

In bijna alle delen van de wereld komen sinds de jaren 50 steeds meer en langere hittegolven voor. Dat blijkt uit de eerste uitgebreide wereldwijde studie van hittegolven tot op het regionale niveau. Uit de studie blijkt ook dat die trend versnelt. 

De studie werd uitgevoerd door het Centre of Excellence for Climate Extremes (CLEX) van de Australian Research Council en dat voerde een nieuwe meeteenheid in, namelijk de cumulatieve hitte. Die geeft weer hoeveel hitte er precies opgehoopt zit in afzonderlijke hittegolven en in een hittegolf-seizoen. Zoals te verwachten was, stijgt ook dat getal. 

In het ergste hittegolf-seizoen dat Australië ooit gekend heeft, kreeg het land een bijkomende cumulatieve hitte te verwerken van 80 graden Celsius. In Rusland en het Middellandse Zeegebied was dat tijdens hun meest extreme seizoenen zelfs een bijkomende hitte van 200 graden of meer. 

"Niet alleen hebben we wereldwijd meer en langere hittegolven gezien gedurende de afgelopen 70 jaar, maar deze trend is duidelijk versneld", zei doctor Sarah Perkins Kirkpatrick van CLEX, de belangrijkste auteur van de studie. 

"De cumulatieve hitte vertoont een gelijkaardige versnelling, en neemt wereldwijd elk decennium toe met 1 tot 4,5 graden Celsius. Maar in sommige plaatsen, zoals het Midden-Oosten en delen van Afrika en Zuid-Amerika, is die trend opgelopen tot 10 graden Celsius per decennium."

De enige meeteenheid die geen versnelling laat zien, is de intensiteit van de hittegolven, die de gemiddelde temperatuur gedurende hittegolven weergeeft. Dat komt doordat we wereldwijd meer hittegolfdagen zien en de hittegolven langer duren. Als de gemiddelde temperatuur gemeten wordt tijdens langere hittegolven zijn verschuivingen van de intensiteit nauwelijks op te sporen. 

Enkel het zuiden van Australië en kleine gebieden in Afrika en Zuid-Amerika vertonen een waarneembare toename van de gemiddelde intensiteit van de hittegolven. 

Een ooievaar zit op een paal in de ondergaande zon tijdens de hittegolf van augustus 2017 in Roemenië.
Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Regionale variatie

Uit de studie blijkt ook dat de invloed van de natuurlijke variabiliteit op het regionale niveau groot kan zijn. Die veranderlijkheid kan de hittegolftrends overschaduwen, en dat maakt dat regionale trends over periodes van minder dan enkele decennia over het algemeen niet betrouwbaar zijn. 

Om betrouwbare veranderingen in de trends op te sporen, gingen de onderzoekers na hoe de trends veranderd waren in de loop van periodes van verschillende decennia tussen 1950 en 2017. De veranderingen waren onthutsend, zeggen de onderzoekers. 

Zo kende het Middellandse Zeegebied als er gemeten werd over intervallen van meerdere decennia, een opvallende stijging van de hittegolven. Tussen 1950 en 2017 was er in het gebied een toename van hittegolven met 2 dagen elke 10 jaar. Maar van 1980 tot 2017 was er een versnelling van die trend tot 6,4 dagen per decennium. 

De regionale benadering toonde ook hoe de trends kunnen variëren. Gebieden zoals de Amazone, het noordoosten van Brazilië, West-Azië en het Middellandse Zeegebied maken snelle veranderingen door op het vlak van hittegolven terwijl in Zuid-Australië en het noorden van Azië er nog steeds veranderingen waar te nemen zijn maar aan een trager tempo. 

Of de veranderingen echter traag of snel gaan, het lijkt onvermijdelijk dat kwetsbare landen met minder infrastructuur het hardst getroffen zullen worden door extreme hitte volgens de onderzoekers. 

Een toerist in Rome verfrist zich tijdens de hittegolf van augustus 2017.
Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

"Onmiskenbare aanwijzing voor opwarming van de aarde"

"Klimaatwetenschappers hadden al lang voorspeld dat een duidelijke aanwijzing voor de opwarming van de aarde een verandering in de hittegolven zou zijn", zei doctor Perkins Kirkpatrick. 

"De spectaculaire veranderingen wat hittgolven betreft in regio na regio die we de laatste 70 jaar hebben meegemaakt en de snelle toename van het aantal van deze gebeurtenissen, zijn onmiskenbare aanwijzingen voor het feit dat de opwarming van de aarde nu aan het gebeuren is en nog versnelt", zo zei ze. 

"Dit onderzoek is enkel het laatste stukje bewijs dat als een waarschuwing zou moeten dienen voor de beleidsmensen, dat er nu dringend actie nodig is als we de ergste gevolgen van de opwarming van de aarde willen vermijden. De tijd van het niets doen is voorbij", aldus nog Perkins Kirkpatrick. 

De studie van Perkins Kirkpatrick van de University of New South Wales in Sydney en haar collega doctor Sophie Lewis van de UNSW in Canberra is gepubliceerd in Nature Communications. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van CLEX.

Meest gelezen