AFP or licensors

Doe-het-zelf-quarantaine voor wie terugkeert uit gebieden in lockdown, wettelijke verplichting is er nog niet

De overheid kan niet-besmette personen nog altijd niet verplichten om in quarantaine te gaan. En daarom doet de Risk Management Group (RMG), het centrale orgaan in de aanpak van de coronacrisis, een beroep op de burgerzin. Wie uit een gebied in lockdown komt, zo heeft de RMG beslist, plaatst zichzelf best in quarantaine en meldt zich bij de huisarts. De Vlaamse regering bekijkt nu ook of ze dat kan verplichten.

Niet afreizen naar een gebied dat in lockdown is geplaatst, zoals de streek rond het Catalaanse Lerida of rond de stad Lugo in de Spaanse regio Galicië. Vooral dàt adviseert de RMG, het centrale orgaan dat de beslissingen in de coronacrisis neemt.

Maar als er dan toch gereisd wordt, is er eigenlijk geen wettelijk kader voor mensen die terugkeren uit een gebied dat in lockdown geplaatst is. Vandaar dat het voorlopig bij een advies blijft.

Karine Moykens, de topambtenaar op het Vlaamse departement Welzijn: "Wanneer een Europees land een bepaalde zone in lockdown plaatst, dan raden wij aan om niet af te reizen naar die zone. En wanneer ze daar toch zijn en terugkomen naar ons land om dan zelf gedurende veertien dagen in quarantaine te gaan en contact op te nemen met de huisarts."

Vervolgens zal die huisarts bepalen of er getest wordt. Het advies vanuit Vlaanderen is om zo veel mogelijk te testen. Dat zal hoe dan ook gebeuren als de teruggekeerde reizigers gedurende de laatste zeven dagen ter plekke in contact zijn gekomen met personen die met covid besmet zijn. 

Geen verplichting dus, het gaat eigenlijk over een doe-het-zelf-quarantaine. Verplichte quarantaine kan, zo is dat decretaal bepaald, enkel voor besmette personen. Voor Moykens hoeft dat geen probleem te zijn. "Ik ga ervan uit dat iedereen zelf zijn verantwoordelijkheid neemt. Er was ook geen wettelijk kader voor handen wassen of social distancing en toch heeft de bevolking dat goed gedaan."

Nog geen wettelijk kader

Maar ondertussen kon er wel al een wettelijk kader zijn: al drie weken geleden kwam de vraag op de tafel van de Interministriële Conferentie, het orgaan dat de beleidsmakers uit de verschillende regio's bij elkaar brengt. Maar een gecoördineerde aanpak is er nog niet.

Maar Vlaanderen kan ook eenzijdig die wettelijke verplichting invoeren, daarvoor moet ze het decreet uitbreiden: van besmette personen tot personen die nog niet besmet zijn maar uit een risicozone teruggekeerd zijn. 

Gaat dat gebeuren? Er zal nog altijd overleg met de federale regering nodig zijn, met Maggie De Block dus - zo is te horen in kringen van de Vlaamse regering. "Tenzij zij wil dat de aanpak anders is in Wallonië, Vlaanderen en Brussel." Bovendien moet Buitenlandse Zaken ook nog de risico-gebieden afbakenen.

Toch verplichten?

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) wil dat er snel duidelijkheid komt. Moet Vlaanderen het doen? Of toch de federale overheid. "Als die duidelijkheid er is, zullen we snel een decretale aanpassing moeten doen." Lees: dan komt die verplichting er. 

Ondertussen komt er kritiek op het ontbreken van die wettelijke verplichting en een draaiboek. Van microbioloog Herman Goossens bijvoorbeeld. "Ik heb zelf een beetje geleden gezegd dat dit er zit aan te komen, dat je kunt verwachten dat er uitbraken zullen ontstaan en dat je dus een draaiboek moet hebben om ervoor te zorgen dat je gepast kan reageren wanneer mensen uit die gebieden terugkomen. Dat blijkt er nu dus niet te zijn."

Meest gelezen