Droogte brengt zeldzame vuursalamanders in Zoniënwoud in de problemen

Door de droogte van de afgelopen jaren zijn enkele beken in het Zoniënwoud uitgedroogd. Die beken waren belangrijk voor de voortplanting van de vuursalamander, een zeldzame salamander die de beken gebruikt om haar larven in af te zetten. "Dit jaar zijn er geen larven aan land gekomen", aldus Natuurpunt. 

De vuursalamander is een zeldzame, geelzwarte salamander die maar op een aantal plaatsen in België voorkomt, waaronder in het Hallerbos en het Zoniënwoud. De amfibieën gebruiken beken in het bos om zich voort te planten. Ze zetten er hun larven af, waarna die zich ontwikkelen in het water en uiteindelijk aan land komen. Maar daar is het dit jaar misgelopen. "Dit jaar is er geen enkele larve aan land gekomen", zegt Loïc van Doorn van Natuurpunt. "Twee kleine bronbeken waar de dieren hun larven afzetten, droogden dit jaar vroegtijdig op, waardoor alle larven die er sinds de herfst van vorig jaar werden afgezet, verloren gingen."

Geen larven, geen voorplanting van de soort.  Maar volgens Natuurpunt is dat nog geen ramp, omdat vuursalamanders tot 15 jaar oud kunnen worden en de soort dus niet afhankelijk is van één mislukt voortplantingsseizoen. Maar als de larven meerdere jaren op rij verloren gaan, heeft dat wel een negatieve impact op het lokaal voorbestaan van de soort, klinkt het. Bovendien kunnen de vuursalamanders nergens anders heen om zich voort te planten: in de directe omgeving zijn geen poelen of beken die voldoende lang nat blijven staan, aldus Natuurpunt.

Dammen bouwen of verplaatsen

Om het voortbestaan van de vuursalamanders te garanderen, dringen gerichte beheermaatregelen zich op. "Op dit moment heeft het Brussels Gewest dammetjes gebouwd in een aantal beken, zodat er langer water in blijft. Het probleem is dat er zo goed als geen water meer in de beken zit, waardoor die dammen geen nut meer hebben", vertelt Loïc. Op termijn denkt Natuurpunt er daarom aan om de vuursalamanders te verplaatsen naar een deel van het woud waar er meer water is.

Meest gelezen