Meer studenten geslaagd aan Karel de Grote Hogeschool: "Online onderwijs had ook voordelen"

De slaagcijfers van de studenten aan De Karel de Grote Hogeschool zijn dit academiejaar licht gestegen in vergelijking met vorig jaar. Het coronavirus heeft dus geen gevolgen gehad voor het aantal geslaagde studenten. Volgens de studentenraad waren er voordelen aan het afstandsonderwijs en de online mondelinge examens.

De Karel de Grote Hogeschool (KdG) vergeleek de slaagcijfers na de eerste examenperiode met die van vorig academiejaar.  Daaruit blijkt dat het slaagcijfer licht  gestegen is, van 63 naar 65 procent. "Afstandsonderwijs en online mondelinge examens tijdens de coronacrisis hebben dus geen negatieve invloed gehad", zegt Veerle Hendrickx, algemeen directeur van de Karel de Grote Hogeschool.

Hulp van docenten

De studentenraad reageert positief. “Docenten waren bereikbaar en deden hun best om te helpen, zowel tijdens de les als nadien. De online mondelinge examens vielen heel goed mee en de feedback die we van een docent kregen na een examen, gaf moed voor wat erna nog kwam", zegt adjunct-voorzitter van de KdG Studentenraad Nina Vanhoof. 

De online mondelinge examens vielen heel goed mee en de feedback van de docenten gaf moed  

 
Nina Vanhoof, adjunct-voorzitter KdG Studentenraad

Lessen volgen op eigen tempo

De studentenraad wees ook op de positieve invloed van online lessen die beschikbaar bleven en die het voor studenten mogelijk maakten om lessen op hun eigen tempo te volgen. Ook de studentenbevraging die KdG deed in mei bevestigde dat. “Een aantal studenten vonden de online lessen net goed, omdat ze zo de leerstof konden herbekijken”, licht Veerle Hendrickx toe. “We willen daarom een aantal dingen behouden. We overwegen een mix van online en offline lessen voor volgend schooljaar.”

Stages

Alle KdG-studenten kunnen hun stage ten laatste deze zomer afronden. Zo loopt niemand vertraging op bij het afstuderen. “Ze zijn overgeschakeld op thuiswerk, of gingen samen met de docent op zoek naar een nieuwe stage. Zo konden studenten hun online skills, flexibiliteit, oplossingsgerichtheid en doorzettingsvermogen extra te versterken”, stelt de algemeen directeur.

Meest gelezen