Brusselse regering trekt 120 miljoen uit voor relanceplan na coronacrisis

De Brusselse regering trekt 120 miljoen euro uit voor haar relance- en herontwikkelingsplan na de coronacrisis. Dat bevat maatregelen voor het sociaaleconomisch herstel, voor de welzijns- en gezondheidssector als voor territoriale ontwikkeling en leefmilieu. Het plan wordt intern gefinancierd: andere investeringen worden ervoor uitgesteld. 

De coronacrisis heeft in het Brussels Gewest een aanzienlijke terugval van de economische en sociale activiteit veroorzaakt, vooral voor de horeca, de cultuursector, de groot- en kleinhandel. 30 procent van de Brusselse loontrekkenden waren tijdelijk werkloos en 46 procent van de zelfstandigen hebben een beroep gedaan op het overbruggingsrecht. Het welzijns- en gezondheidssysteem kwam onder zware druk te staan.

Het Brusselse relanceplan bevat een economische en een sociaal luik. "Dat kan een enveloppe zijn om de hotelsector in Brussel te ondersteunen of dat kunnen ingrepen in de handelshuur zijn", duidt Brussels minister van Financiën en Begroting Sven Gatz (Open VLD).

"Daarnaast zijn er heel veel sociale maatregelen, onder meer voor de Brusselse ziekenhuizen en de mensen die het nodig hebben op het terrein, in de woonzorgcentra."

Een opvallende maatregel is een bijkomende kinderbijslag van 100 euro in september, voor gezinnen met een jaarlijks inkomen van minder dan 45.000 euro. Bijna twee derde van de Brusselse gezinnen komen hiervoor in aanmerking.

Meest gelezen