© 2014 Thorsten Baering

U werkt in culturele sector en kon geen beroep doen op de bestaande steunmaatregelen? Nieuwe Vlaamse coronapremie tot 1.500 euro

Wie in de culturele sector werkt en tussen de mazen van het net aan bestaande steunmaatregelen valt, kan binnenkort onder bepaalde voorwaarden een Vlaamse cultuurcoronapremie tot 1.500 euro aanvragen. Dat is één van de maatregelen die de Vlaamse regering heeft goedgekeurd. Daarnaast zullen cultuurorganisaties die al gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid een bijkomende subsidie kunnen aanvragen om de coronaschade te compenseren. Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), Literatuur Vlaanderen, Cultuurloket en vzw Hefboom kunnen ook rekenen op bijkomende middelen waarmee ze de spelers in de sector kunnen ondersteunen.

De Vlaamse regering besliste eerder al om een corona-noodfonds op te richten en om daarbij 65 miljoen euro opzij te zetten om het leed in de cultuursector te verzachten. De regering heeft nu ook verschillende concrete steunmaatregelen uitgewerkt. Een van de meest opvallende ingrepen is de invoering van een forfaitaire cultuurcoronapremie van 1.500 euro voor "kwetsbare kernspelers in het Vlaamse culturele ecosysteem".

Het gaat om mensen uit de cultuursector die ook financieel getroffen zijn door de coronacrisis, maar die niet kunnen genieten van de verschillende federale en/of regionale compensatiemaatregelen, legt Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) uit.

Ik ben blij dat ook individuele kunstenaars en cultuurwerkers van het noodfonds zullen kunnen gebruikmaken

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA)

"De cultuursector is heel divers, met mensen die niet op loonlijsten staan, als zelfstandige werken als artiest, als technicus... Het is een groep die tot nu tussen de mazen van het net is gevallen. We hebben nu een systeem uitgewerkt waardoor iedereen van een premie zal kunnen gebruikmaken."

De cultuursector is een heel breed veld, we willen heel wat gedupeerden kunnen bereiken, zegt Jambon. "Alle geleden schade vergoeden is jammer genoeg onmogelijk, het is niet onze ambitie om tot de laatste euro verlies te dekken. Maar ik ben blij dat ook individuele kunstenaars en cultuurwerkers die niet meteen onder het dak van een instelling zitten, van het noodfonds zullen kunnen gebruikmaken."

De premie zal in principe vanaf 17 juli via een app aangevraagd kunnen worden. En dat tot eind augustus.

Bijkomende subsidies

Verder zullen culturele organisaties die al structureel gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid een bijkomende subsidie kunnen aanvragen. Die moet het financiële verlies helpen compenseren dat die organisaties lijden door het wegvallen van tal van publieke activiteiten. Concreet gaat het om organisaties die in het jaar 2020 structurele werkingssubsidies ontvangen in het beleidsveld cultuur en circusorganisaties die van 2016 tot en met 2020 een projectsubsidie ontvangen hebben. Ook voor de bijkomende subsidie ligt de uiterste indiendatum op 31 augustus.

Naast die twee ingrepen, krijgen een reeks van koepelorganisaties, gaande van het VAF tot Literatuur Vlaanderen, bijkomende middelen om de coronaschok in hun deelsectoren op te vangen. Zo krijgt Literatuur Vlaanderen bijvoorbeeld extra middelen voor twee specifieke maatregelen: een royaltycompensatie en een tussenkomst in de schade door afgelaste auteurslezingen.

"Lang voor gevochten, maar zal niet al het inkomensverlies compenseren"

State of the Arts, een belangenorganisatie van kunstenaars, is blij dat er nu ook steun voorzien is voor indidividuele kunstenaars. "We hebben daar lang voor gevochten", zegt Els Silvrants-Barclay van State of the Arts in "De ochtend". Maar die 1.500 euro zal zeker niet al het inkomensverlies compenseren, zegt ze, "want die kunstenaars hebben vier, vijf maanden hun beroep niet kunnen uitoefenen".

De belangenorganisatie kijkt dan ook reikhalzend uit naar eventuele federale steunmaatregelen. Momenteel ligt er een uitbreiding van de gewone werkloosheid op tafel, weet Silvrants-Barclay. Dat de individuele kunstenaars tot nog toe geen beroep konden doen op andere steunmaatregelen, komt door een "systeemfout" in de sociale zekerheid, zegt ze. "Die gaat altijd uit van een hoofdstatuut en typisch in onze sector is dat we vaak verschillende statuten combineren. Daardoor vallen die kunstenaars dus tussen de mazen van het net."

Het gaat bovendien om een vrij grote groep, geeft Silvrants-Barclay aan. "In de podiumkunsten gaat het toch om 50 procent van de kunstenaars. In andere disciplines gaat het om ongeveer 30 procent." Alle hoop wordt dus gezet op die uitbreiding van de werkloosheid. "We vragen niets anders dan wat in andere sectoren gebeurt, zelfstandigen krijgen dat ook."

Meest gelezen