Laatste vlucht om Belgen vanuit Marokko terug te halen

Bijna vier maanden na de start van de coronalockdown in Marokko komt er onder impuls van Buitenlandse Zaken vandaag een voorlopig laatste vlucht om Belgen of in België gedomicilieerde Marokkanen te repatriëren. In totaal werden al 4.751 mensen uit dat land teruggehaald.

De Marokkaanse overheid sloot op 16 maart haar grenzen in een poging om de corona-pandemie in te dijken. De voorbije maanden zijn al 23 vluchten ingelegd om mensen vanuit het Noord-Afrikaanse land te repatriëren. Van het totale aantal mensen die door ons land wereldwijd zijn teruggehaald, kwam bijna de helft uit Marokko.

De eerste repatriëringsvluchten werden oogluikend toegestaan door de Marokkaanse overheid zonder dat de betrokkenen bewijsstukken moesten voorleggen. Vanaf begin mei eiste de Marokkaanse overheid echter dat iedereen die het land uit wilde met zo'n vlucht, moest kunnen bewijzen dat ze wilden vertrekken omwille van een gezondheidsrisico, omwille van een hereniging met hun kinderen of uit professionele noodzaak.

Na een aantal bijkomende vluchten in mei faciliteerde Buitenlandse Zaken in juni en juli ook vluchten met luchtvaartmaatschappij TUI Fly. Vandaag volgt nog een 24e en voorlopig laatste vlucht.

Kritiek van Anissa Temsamani in "De afspraak"

Voormalig staatssecretaris Anissa Temsamani was een van de Belgen die maandenlang vastzat in Marokko. De gewezen SP.A-politica begeleidt als consultant Belgische investeerders die in dat land willen investeren. Temsamani getuigde onder meer in het duidingsprogramma "De afspraak" over de lockdown die ze in het Noord-Afrikaanse land had doorgebracht. Daarbij toonde ze zich ook kritisch over de volgens haar gebrekkige ondersteuning door Buitenlandse Zaken. Volgens de ex-politica verschool Buitenlandse Zaken zich achter het argument dat de Marokkaanse overheid Belgen met de dubbele nationaliteit niet wilde laten vertrekken.

"Frankrijk repatrieerde wekelijks wel verschillende mensen, zowel Fransen als Fransen met de dubbele nationaliteit. Ik heb contact gehad met Buitenlandse Zaken in Marokko en de Belgische overheid heeft dat argument op een bepaald moment gebruikt om te zeggen dat de Belgische Marokkanen niet konden vertrekken", aldus Temsamani.

Anissa Temsamani
BELGA

Buitenlandse Zaken: "Mevrouw Temsamani heeft geen enkel attest voorgelegd"

Die beweringen worden tegengesproken door Peter Moors, de voorzitter van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Hij benadrukt dat het de Marokkaanse regering was die in maart eenzijdig besloot om de grenzen te sluiten. "Geen enkele Marokkaanse burger mocht het grondgebied verlaten, ook niet diegenen met een dubbele Belgisch-Marokkaanse nationaliteit. Na moeizame onderhandelingen verkreeg minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) uiteindelijk een uitzondering voor personen met de Belgische en Marokkaanse nationaliteit die aan een aantal criteria voldeden. Diegenen die hiervoor in aanmerking kwamen, moesten dit bewijzen met een attest."

Ook de kritiek over een gebrek aan hulp en informatie door de Belgische ambassade in Marokko valt niet in goede aarde bij Moors. "Midden april werd mevrouw Temsamani op de hoogte gebracht dat er nieuwe humanitaire repatriëringsvluchten naar België werden georganiseerd. Hoewel dit uitdrukkelijk vermeld stond in de berichten van de Belgische ambassade in Rabat, heeft zij geen enkel document of attest voorgelegd. Toch heeft de ambassade haar in mei nogmaals voorgesteld om terug te keren. Deze keer met een vlucht van TUI Fly die door België gefaciliteerd werd. Uit het mailverkeer tussen haar en de Belgische ambassade blijkt duidelijk dat ze zelf heeft beslist om pas op 9 juni een vlucht te nemen."

(Lees voort onder de foto.)

Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR)
Danny Gys / Reporters

"Velen wachten de heropening van de grenzen af"

Hoeveel landgenoten vandaag nog vanuit Marokko naar België willen terugkeren, is onduidelijk. Dat aantal fluctueert volgens Buitenlandse Zaken bijna dagelijks. "Mensen schrijven zich soms verschillende keren in met andere namen of adressen. We merken overigens dat het aantal geïnteresseerden voor de vluchten snel zakt. Velen wachten gewoon de heropening van de grenzen door de Marokkaanse overheid af. Dan moeten ze het iets duurdere ticket van TUI Fly niet betalen en kunnen ze uit een ruimer commercieel aanbod kiezen."

Meest gelezen