Belga

Vlaamse gynaecologen scharen zich achter beperkt kraambezoek ook na corona

De Vlaamse Vereniging voor Gynaecologie pleit ervoor om minder bezoek toe te laten op de materniteit. Door de coronacrisis was kraambezoek verboden of beperkt en er gaan nu meer en meer stemmen op om die beperkingen te behouden. Vorige week vroeg ook de Vlaamse Beroeporganisatie voor Vroedvrouwen al om het bezoek voor pas bevallen mama’s en hun baby in de materniteit te beperken of zelfs af te schaffen.

Voor kersverse ouders zijn de eerste dagen na de bevalling op de materniteit vaak drukke momenten. Bezoek komt en gaat. Er is weinig rust. Tijdens de coronacrisis de afgelopen maanden werd dat bezoek fel teruggeschroefd. Dat zette heel wat ziekenhuizen en beroepsverenigingen aan het denken.

Meerdere ziekenhuizen maken plannen om het bezoek voor pas bevallen mama’s en hun baby in de materniteit te beperken, ook na de coronacrisis. De Vlaamse Beroepsorganisatie voor Vroedvrouwen pleitte er vorige week ook voor om minder of zelfs helemaal geen bezoek meer toe te laten in de materniteit, behalve dan van de partner.

De Vlaamse Vereniging voor Gynaecologie schaart zich nu achter dit idee. Het heeft gisteren hierover richtlijnen overgemaakt aan de ziekenhuizen. “Het zijn de verpleegkundigen en vroedvrouwen die op de kraamafdeling werken die gezien hebben dat de maatregel die van kracht was tijdens de coronacrisis, nl. een zeer beperkt bezoek, toch een aantal voordelen had.”, zegt Johan Van Wiemeersch van de Vlaamse Vereniging voor Gynaecologie.

“Er is een betere en een vluggere recuperatie en herstel van de pas bevallen vrouw”, verduidelijkt Van Wiemeersch. “Er is ook meer rust voor de pasgeboren baby en het heeft een positief effect op de kwaliteit van de borstvoeding.

We hebben aanbevolen dat de directie van de ziekenhuizen samen met de afdeling gynaecologie een plan uitwerkt om het kraambezoek in goede banen te leiden

Johan Van Wiemeersch, Vlaamse Vereniging voor Gynaecologie

De gynaecologen en vroedvrouwen zitten dus op één lijn. Het is nu aan de ziekenhuizen om een plan uit te werken, zegt Van Wiemeersch: "We hebben aanbevolen dat de directie van de ziekenhuizen samen met de afdeling gynaecologie een plan uitwerkt om het kraambezoek in goede banen te leiden. Het is niet aan ons om te zeggen wie wel en niet op bezoek mag komen. We gaan daar ook geen strikte uurregeling op plakken."

Peilen naar de mening van de moeder

De Vereniging van gynaecologie pleit wel voor een eenvormigheid binnen een bepaalde regio. Het dringt er op aan dat verschillende ziekenhuizen binnen eenzelfde regio hun bezoekbeleid op elkaar afstemmen, zodat er geen opbodpolitiek ontstaat.

Een stem die nog niet gehoord werd in het debat, is die van de doelgroep zelf: de moeders. Daarom is de Vlaamse Vereniging voor Gynaecologie ook van plan een bevraging te organiseren naar de mening van de moeders zelf over het kraambezoek.

Meest gelezen