© 2017 Annick vanderschelden

Verkoop van capsules met lachgas aan jongeren wordt verboden

De Kamercommissie Gezondheid heeft een wetsvoorstel van MR, CD&V en N-VA goedgekeurd dat de verkoop van metalen slagroomcapsules met lachgas aan minderjarigen verbiedt. Het voorstel moet wel nog door de voltallige Kamer worden goedgekeurd. Dat kan ten vroegste volgende week al gebeuren, tenzij de Europese Commissie oordeelt dat de andere EU-lidstaten hun toestemming moeten geven.

Lachgas of distikstofmonoxide is sinds enkele jaren een populaire drug bij jongeren, maar het goedje is niet zonder gevaar. "Lachgas klinkt onschuldig maar dat is het helemaal niet", aldus Kamerlid Nawal Farih (CD&V). "Jongeren gebruiken dit middel om in een roes te komen en dat kan leiden tot neurologische problemen of zelfs permanente hersenschade."

Het inhaleren van lachgas veroorzaakt een zuurstofgebrek in de hersenen. Net als bij andere vluchtige snuifmiddelen - benzine, dissolvant of lijm bijvoorbeeld - kan het inhaleren ervan irritaties aan ogen, keel, luchtwegen en neus veroorzaken. Gebruikers kunnen ook misselijk worden en braken, of zelfs het bewustzijn verliezen. Het middel kan ook dodelijk zijn. 

Lachgas is ook een vergund geneesmiddel en een Europees erkend voedingsadditief. "Dat maakt het zeer moeilijk om een totaalverbod op het product te vragen", aldus Farih."Met een verbod op de verkoop van lachgas aan minderjarigen zetten we wel een eerste stap in het beschermen van onze jongeren."

Hoe dan ook moet de Europese Commissie nu nog bekijken of het verbod moet worden voorgelegd aan de andere Europese lidstaten. Die procedure kan de definitieve goedkeuring nog met enkele maanden vertragen.

Het is de bedoeling dat er voortaan een waarschuwingslabel te zien is op de capsules. Handelaars die zich niet aan het verbod houden, riskeren een sanctie. Nawal Farih wil dat het Geneesmiddelenagentschap FAGG de situatie binnen drie jaar opnieuw in kaart brengt om te evalueren of dit verbod voldoende is.

Meest gelezen