Waterkwaliteit in Heuvelland en Ieper moet dringend beter

De waterkwaliteit in Heuvelland en Ieper moet dringend verbeteren. Doordat er te veel grond, die reststoffen van gewasbeschermingsmiddelen bevat afspoelt in de beken, is er een probleem met de drinkwaterproductie. De Watergroep, de provincie en Vlaanderen hebben een project uitgewerkt om de erosie en afspoeling van landbouwgrond aan te pakken. 

De Watergroep maakt drinkwater van het oppervlaktewater in de streek, dat is dus onder meer het water in de beken. "De gemeten vervuiling met chemische reststoffen afkomstig van gewasbeschermingsmiddelen nam de laatste jaren zo hard toe dat er jaarlijks vanaf mei tot december geen water meer tot drinkwater gezuiverd kon worden", zegt De Watergroep.

Met een pakket aan maatregelen wil de provincie, samen met de stad Ieper en de gemeente Heuvelland, daar nu iets aan doen. Schepen Valentijn Despeghel (SP.A) van Ieper: "Heuvelland ligt stroomopwaarts en als er een afspoeling is dan komen pesticides of gewasbeschermingsmiddelen in de Ieperse vijvers en kanalen terecht. De waterkwaliteit moet verbeteren, voor het ecosysteem maar ook om de kosten te drukken voor onze waterzuivering."

Bufferstroken en dammen aanleggen

De Watergroep, Inagro en de lokale overheden willen nu bufferstroken en dammen aanleggen om te vermijden dat er nog chemische stoffen in het water terechtkomen. Dat kan bijvoorbeeld door gras- of kruidenstroken langs waterlopen aan te leggen. Er komen ook constructies zodat de aarde en het slib niet meer in het water terechtkomen. Experts zullen ook op pad gaan om landbouwers te overtuigen om deze constructies aan te leggen. Ze krijgen daarvoor geld van Vlaanderen, de provincie, Ieper en Heuvelland, zegt schepen Despeghel. 

Meest gelezen