Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

VS-Hooggerechtshof beslist: werkgevers mogen kiezen voor ziekteverzekering die geen anticonceptie aanbiedt

Het Federaal Hooggerechtshof in de Verenigde Staten heeft beslist dat werkgevers mogen kiezen voor een ziekteverzekering die geen gratis anticonceptie voor vrouwen aanbiedt. Ze mogen religieuze of morele motieven aanvoeren om die keuze te maken. De uitspraak is een overwinning voor de regering van president Donald Trump, en een nieuwe uitholling van de Affordable Care Act van zijn voorganger Barack Obama.   

De Affordable Care Act, ook wel "Obamacare" genoemd, stipuleerde onder meer dat werkgevers gratis anticonceptie voor vrouwen moeten opnemen in hun verzekeringsplannen.

De bepaling was van meet af aan een heikel punt. Kerken, synagogen en moskeeën waren hoe dan ook vrijgesteld van de verplichting tot dekking van anticonceptie.

De regering-Obama voorzag ook in een manier waarop organisaties bestuurd door een religieuze overheid, zoals ziekenhuizen, universiteiten of liefdadigheidsinstellingen, konden afzien van het betalen voor anticonceptie. Zij moesten wel een alternatief voorzien waardoor de vrouwen alsnog gratis anticonceptie konden krijgen. Maar ook die regeling bleef voor sommige werkgevers een stap te ver.

Vrijheid van godsdienst

Toen de regering van president Donald Trump het roer overnam, kondigden functionarissen een wijziging van de regels aan. Bedrijven en organisaties die religieuze of morele bezwaren aantekenden tegen anticonceptie, konden afzien van de terugbetaling, zónder een alternatieve mogelijkheid voor dekking aan te bieden. Op die manier zouden 70.000 tot 126.000 vrouwen niet langer kosteloos anticonceptie kunnen krijgen.

De wijziging werd echter tegengehouden door rechtbanken, nadat New Jersey en Pennsylvania ze hadden aangevochten. Maar nu krijgt de regering-Trump dus wél gelijk van het Hooggerechtshof, de hoogste gerechtelijke instantie. 

Zeven van de negen hoge rechters volgden de regering. Volgens het Hooggerechtshof hadden de departementen de wettelijke bevoegdheid om de vrijstelling in te voeren, op grond van het recht op vrijheid van godsdienst.

Meest gelezen