Geen prikklok? Bedrijven riskeren veroordeling

Bedrijven moeten dagelijks registreren hoelang werknemers werken. Wie geen prikklok of ander tijdsregistratiesysteem heeft, riskeert een veroordeling. Dat blijkt uit een arrest van een Brussels hof, schrijft de krant De Tijd. 

In mei oordeelde het arbeidshof van Brussel dat een ontslagen werknemer recht heeft op overuren, ook al kan ze die overuren niet bewijzen. "Volgens de opinie van het hof draagt de werkgever dus het bewijsrisico", zegt advocaat Stijn Demeestere van Deloitte. Dat betekent: slaagt de werkgever er niet in om het tegenbewijs te leveren dat een werknemer zoveel of geen overuren gepresteerd heeft, dan zal die toch moeten betalen.

"Daarom is het belangrijk dat werkgevers een betrouwbaar tijdsregistratiesysteem invoeren", zegt Demeestere. "Dat hoeft niet per se een prikklok of een badgesysteem te zijn. Het kan ook een papieren systeem zijn waar werknemers hun gewerkte uren invullen en dat ze wekelijks voor goedkeuring binnenbrengen."

Dat hoeft niet per se een prikklok of een badgesysteem te zijn. Het kan ook een papieren systeem zijn.

Stijn Demeestere, advocaat Deloitte

Europa

Het arbeidshof in Brussel beroept zich op een arrest van het Europees Hof van Justitie uit 2019. Die zaak werd aangespannen door een Spaanse vakbond omdat werknemers bij de Spaanse afdeling van Deutsche Bank moeilijk konden bewijzen dat ze overuren presteerden. Het Europees Hof gaf de vakbond gelijk.

"Het Hof van Justitie heeft dus beslist dat de lidstaten een tijdsregistratiesysteem moeten opleggen om de sociale bescherming van werknemers te waarborgen", zegt Demeestere. "Die sociale bescherming zit vervat in richtlijnen en die richtlijnen moeten in principe in nationale wetgeving worden omgezet om afdwingbaar te zijn. Maar de Belgische wetgeving was niet aangepast, waardoor het niet duidelijk was wat dit betekende voor Belgische bedrijven." Maar het arrest van het arbeidshof in Brussel heeft nu duidelijk gemaakt dat werkgevers een tijdsregistratiesysteem moeten hebben. "Het is mogelijk dat arbeidsrechtbanken in andere gerechtelijke arrondissementen een andere mening hebben, maar het arrest van het Hof van Justitie is vrij duidelijk. Dus de verwachting is dat het arrest gevolgd zal worden."

Meest gelezen