flip franssen

Europa legt oneerlijke concurrentie van Oost-Europese truckers (een beetje) aan banden

De Europese Unie gaat strenger optreden tegen spookbedrijfjes in Centraal- en Oost-Europa die vrachtwagenchauffeurs uit bijvoorbeeld Polen of Roemenië hier laten rondrijden. Belgische firma's klagen al lang over oneerlijke concurrentie, omdat de Oost- en Centraal-Europese chauffeurs goedkoper zijn. De transportbonden zijn verheugd, maar niet iedereen is even enthousiast met de nieuwe regels.

Het loon van truckers uit Polen, Roemenië, Litouwen en andere Oost- en Centraal-Europese landen is beduidend lager dan dat van hun Belgische collega’s. De buitenlandse truckers zullen nu een "Belgisch" loon krijgen als ze hier opdrachten uitvoeren, al blijven ze ook dan goedkoper, want hun (lagere) sociale bijdragen zullen nog altijd in Polen en Roemenië betaald worden.

Ook de arbeidsvoorwaarden voor de Centraal- en Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs verbeteren. Er komt bijvoorbeeld een einde aan het "kamperen" op snelwegparkings. Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt (SP.A): "Ze krijgen het recht om te overnachten in een hotel en als ze toch overnachten op een parking, dan moet dat onder goede omstandigheden gebeuren."

Centraal- en Oost-Europese spookbedrijfjes krijgen het lastiger

Ook aan het systeem van cabotage wordt gesleuteld. Cabotage houdt in dat chauffeurs die elders in Europa vrachten vervoeren, in het land van aankomst nog enkele transporten mogen uitvoeren. Neem een trucker die vanuit de Slovaakse hoofdstad Bratislava naar Antwerpen rijdt. Die mag daarna in België maximaal 3 transporten doen in 7 dagen. Het systeem is perfect legaal, maar wordt massaal overtreden. De nieuwe strengere regels houden in dat na die 3 transporten de chauffeur naar zijn thuisbasis moet terugkeren en 4 dagen geen transporten in datzelfde land mag uitvoeren.

De nieuwe Europese regels maken het spookbedrijfjes in Centraal- en Oost-Europa, die vaak louter postbusfirma’s zijn, daardoor lastiger. Het wordt minder interessant om hun chauffeurs hier te laten rondrijden. Die bedrijfjes profiteren van de lagere lonen en sociale bijdragen die gelden in Polen, Roemenië, Litouwen en de andere Oost-Europese landen. De chauffeurs die voor die spookbedrijfjes werken, zullen ook om de acht weken terug moeten naar het land waar hun werkgever gevestigd is. (De tekst gaat voort onder de video.)

Bekijk de reportage uit "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Syndicale overwinning

De transportvakbonden zijn erg blij met de nieuwe regels. "Hier hebben we jaren voor gevochten. We beschouwen dit als een syndicale overwinning", zegt Frank Moreels, voorzitter van de Belgische Transport Bond en Europese Transport Vakbond. "Er was enorom veel sociale dumping. Langere transportoperaties zullen nu bestreden worden", zegt Moreels.

Ook een ander onderdeel van de nieuwe regelgeving, de digitale tachograaf, vindt hij een vooruitgang. Een tachograaf controleert de rij- en rusttijden van een chauffeur. "Nu wordt er veel geknoeid met de analoge tachograaf, die digitale tachograaf is heel belangrijk om de controles te verscherpen."

Afkoelingsperiode stuit ook op kritiek

Ook Febetra, de Belgische federatie van transportbedrijven, spreekt van een "belangrijke mijlpaal" voor de sector. "Dat de vuistregels van onze sector eindelijk voor iedereen van toepassing  worden, juichen wij alleen maar toe."

Maar Febetra is minder tevreden over de zogenoemde afkoelingsperiode, waarbij chauffeurs na 3 cabotageritten in die lidstaat 4 dagen geen cabotageritten mogen uitvoeren. Want de strengere regels treffen ook Belgische firma's die bijvoorbeeld opdrachten hebben uitgevoerd in Frankrijk of Nederland. Zij zullen hun vrachtwagens enkele dagen aan de kant moeten laten staan voor ze opnieuw mogen rijden. Febetra vreest dat de Belgische transporteurs zich daardoor "nog meer zullen terugplooien op onze eigen interne markt" en minder internationale ritten zullen uitvoeren.

Ook Europees Parlementslid Johan Van Overtveldt van de N-VA vindt de afkoelingsperiode een slechte regel: "De meeste Vlaamse transporteurs proberen om hun kapitaalgoederen – zijnde hun vrachtwagens – zo goed en zo intens mogelijk in te zetten. Dan zijn die vier dagen rustperiode van de pot gerukt."

Volgens vakbondsman Moreels houden die argumenten echter geen steek. "Cabotage zal nog altijd perfect kunnen", zegt hij. "Er komt nu alleen een verstrenging. Men misbruikte de regels namelijk om permanent rond te rijden." Dat vrachtwagens nu nog meer leeg zullen rondrijden, met alle gevolgen voor het klimaat van dien, weerlegt Moreels evenzeer. "Zij die knoeien, gebruiken dit nu als vals argument. Men moet zich daar maar op organiseren. Door een goede organisatie zullen ze niet leeg rondrijden."

De nieuwe regels treden in werking nadat ze de komende weken in het Publicatieblad van de EU zijn bekendgemaakt. Sommige zullen vrij snel van kracht zijn, andere wat later. De detacheringsregels zullen 18 maanden na de inwerkingtreding van de rechtshandeling ingaan. De regels voor rusttijden en de terugkeer van bestuurders gaan 20 dagen na bekendmaking van de verordening in. De regels voor de terugkeer van vrachtwagens en andere wijzigingen van de regelgeving voor markttoegang zullen 18 maanden na de inwerkingtreding van de verordening over markttoegang ingaan.

Beluister het gesprek met Frank Moreels, voorzitter van de Belgische Transport Bond en van de Europese Transport Vakbond in "De ochtend" (8/7/2020):

Beluister het gesprek met Europees Parlementslid Johan Van Overtveldt in "De ochtend" (9/7/2020):

Meest gelezen