AFP or licensors

Angela Merkel belijdt haar geloof in Europese eenheid en krijgt staande ovatie in Europees Parlement

Voor de Duitse bondskanselier Angela Merkel moet de Europese Unie sterker en meer eengemaakt dan ooit uit de coronacrisis komen. Merkel hield vanmiddag een toespraak in het Europees Parlement waarin ze de prioriteiten van het Duitse voorzitterschap van de EU toelichtte. Duitsland is de komende zes maanden voorzitter van de Raad van de Europese Unie, waarin de regeringen van de 27 lidstaten vertegenwoordigd zijn op ministerieel niveau. 

Fundamentele mensen- en burgerrechten, Europese samenhang, klimaatbeleid, digitalisering en de Europese verantwoordelijkheid in de wereld: dat zijn de vijf prioriteiten die Angela Merkel naar voren schuift voor de volgende zes maanden. Volgens de Duitse bondskanselier staat de Europese Unie na de coronacrisis voor haar grootste uitdaging ooit. 

Ik ben een groot voorstander van  Europa, niet alleen door het verleden, maar ook als hoop voor de toekomst

Duitse bondskanselier Angela Merkel

"De pandemie mag geen voorwendsel zijn om onze democratische principes uit te hollen en onze rechten te beperken", aldus Merkel. Als burger van de voormalige DDR weet ze naar eigen zeggen als geen ander wat inperking van je vrijheid betekent. "Onze fundamentele rechten inperken tijdens de pandemie was voor mij een erg moeilijke beslissing."

Merkel wil investeren in meer Europa. "Ik ben een groot voorstander van  Europa, niet alleen door het verleden, maar ook als hoop voor de toekomst." Volgens haar heeft de EU nood aan sterke instellingen, net om de fundamentele rechten van alle Europeanen te waarborgen.

Een sociaal en economisch rechtvaardig Europa is van levensbelang voor de Europese samenhang

Duitse bondskanselier Angela Merkel

Een sterker Europa betekent voor Angela Merkel ook dat de verschillende landen hun onderlinge meningsverschillen moeten kunnen over stijgen. Ze pleit voor meer Europese solidariteit.

"Het komt erop aan dat we als Europa één zijn. Ik ben ervan overtuigd dat het sociale even belangrijk is als het economische. Een sociaal en economisch rechtvaardig Europa is van levensbelang voor de Europese samenhang. Het is het beste gif tegen zij die onze democratie ondermijnen en onze gemeenschappelijke waarden in vraag stellen."

Lees verder onder het videofragment.

Videospeler inladen...

Merkel wil naar eigen zeggen voorkomen dat eurosceptici de coronacrisis gaan misbruiken voor hun eigen nationalistische agenda, want een terugkeer naar het nationalisme maakt ons kleiner volgens haar.

Voor de rest beschouwt ze de vergroening en de digitalisering van Europa als noodzakelijke hervormingen. 

We moeten voorbereid zijn op een brexit-scenario zonder akkoord

Duitse bondskanselier Angela Merkel

Volgens de Duitse bondskanselier heeft de EU nood aan een sterk buitenlands beleid en een sterke defensie. "De Europese Unie moet op zichzelf kunnen staan", zegt ze, een verwijzing naar de onzekere tijdens in de internationale politiek.

Het aanslepende brexitdossier is een ander heikel thema. "Tot nu toe is de vooruitgang in de onderhandelingen miniem, om het op een diplomatische manier te stellen. We zijn met het Verenigd Koninkrijk overeengekomen om meer vaart in de onderhandelingen te brengen. Ik blijf aandringen op een goede oplossing, maar we moeten voorbereid zijn op een scenario zonder akkoord."

Angela Merkel besloot haar bevlogen toespraak met een verwijzing naar de 9e symfonie van de Duitse componist Ludwig van Beethoven. De "Ode an die Freude" daaruit is het volkslied van de Europese Unie. "Laat mij eindigen met de wens dat de boodschap van broederlijkheid en eenheid van de muziek ons moge leiden in Europa. Bestaat er een boodschap die toepasselijker is dan deze? Dat dit Europa tot veel in staat is als we elkaar bijstaan en aan één zeel trekken."

Merkel kreeg een staande ovatie van de aanwezige parlementsleden en was zichtbaar ontroerd.

Videospeler inladen...

Meest gelezen