James Arthur Photography

Ook Vlaanderen bereid tot "grote inspanning" voor zorgsector, vakbonden eisen "zelfde inspanning" als federale regering

Ook de Vlaamse regering is bereid om een "stevige inspanning" te doen voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden in de Vlaamse zorgsector, na het federale akkoord van gisteren. Concrete budgetten worden nog niet genoemd. De vakbonden zijn blij met het engagement, maar verwachten een degelijk akkoord met daarin een vergelijkbare inspanning als in het federale akkoord.

De federale regering kwam gisteren met een sociaal akkoord naar buiten over een loonsverhoging en betere arbeidsvoorwaarden voor het federale zorgpersoneel, zoals verpleegkundigen en ander personeel in de ziekenhuizen en thuisverplegers. Hen werd onder meer een gemiddelde loonsverhoging van 6 procent beloofd.

De vakbonden in de Vlaamse zorgsector verwachten van de Vlaamse regering een vergelijkbaar akkoord. Vanmorgen zaten afgevaardigden van de werkgevers en werknemers in de Vlaamse zorgsector samen met de Vlaamse regering.

Na afloop maakte minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) bekend dat ook de Vlaamse regering bereid is om een "stevige inspanning" te doen voor het Vlaamse zorgpersoneel. "Ook zij hebben de voorbije maanden keihard gewerkt en de Vlaamse regering wil die waardering niet alleen in woorden maar ook in daden uitdrukken", zegt Beke.

Vanochtend stelden de vakbonden dat ze een inspanning van enkele honderden miljoenen verwachten. Maar concrete budgetten zijn er tijdens het overleg van vandaag nog niet genoemd. Beke wil ook niet vooruitlopen op een al dan niet vergelijkbare inspanning met die van het federale niveau. Of het Vlaamse zorgpersoneel gemiddeld een even hoge loonsverhoging krijgt, is dus nog lang niet zeker. "Daarvoor dienen de onderhandelingen", zegt Beke.

Vakbonden blij met engagement, maar verwachten degelijk akkoord

De vakbonden reageren voorlopig voorzichtig positief, ze zijn blij met het engagement dat de Vlaamse regering aangaat "om tot een stevig sociaal akkoord te komen". Ze geven echter meteen een schot voor de boeg. "Men (de Vlaamse regering, red.) beseft de realiteit van het federale akkoord van gisteren en men kan voor al de werknemers die onder de Vlaamse bevoegdheid vallen niet minder doen dan het federale doet. Wij willen dezelfde inspanning van deze regering bekomen", reageert Mark Selleslach van de christelijke vakbond ACV.

Volgens Selleslach zou er in september met de opmaking van de begroting duidelijkheid moeten zijn over de omvang van de budgettaire inspanningen in de Vlaamse zorgsector. "We zullen intussen ook de gesprekken starten over de inhoud: dat is loon naar werk, meer mensen op de werkvloer en de werkdruk verlagen."

Herbekijk de reportage en het interview met Wouter Beke in "Het Journaal": (lees verder onder de video)

Videospeler inladen...

De tijd is op, het is nu tijd om snel een akkoord te maken en niet maandenlang in een onderhandelingskamer te blijven zitten

Mark Selleslach, ACV

De vakbonden wijzen er ook op dat het akkoord niet enkel over de woonzorgcentra moet gaan - die als zwakke schakel in de corona-epidemie de meeste aandacht hebben gekregen. Ook onder meer de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg, de kinderopvang en de gezinszorg moeten erin opgenomen zijn. "Wij willen een degelijk akkoord dat de zaken echt grondig aanpakt, geen halve maatregelen."

De werkgeversorganisatie Verso (Vereniging voor Social Profit Ondernemingen) verwacht een akkoord waarbinnen het mogelijk wordt om jaarlijks 40.000 nieuwe werknemers aan te trekken en de bestaande werknemers die arbeids- en loonvoorwaarden te geven die het mogelijk maken om hun werk correct uit te voeren. "Ik heb de indruk dat de drie partijen aan tafel - regering, vakbonden en werkgevers - de ernst van de situatie inschatten", zei Ingrid Lieten van Verso na afloop van het overleg. 

De regering hoopt "voor het eind van dit jaar" een sociaal akkoord te sluiten. Voor de christelijke vakbond mag het snel gaan. "Ik kan niet anders zeggen dan dat de tijd dringt. Er moet echt niet maandenlang onderhandeld worden", zegt Selleslach, die idealiter in september een akkoord wil. "De tijd is op, het is nu tijd om snel een akkoord te maken en niet maandenlang in een onderhandelingskamer te blijven zitten."

Herbeluister hier een gesprek met enkele vakbondsafgevaardigden in "De ochtend" op Radio 1:

Iza Habur (Iza Habur (Photographer) - [None]

Meest gelezen